Focus op talenten

Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat de productiviteit van iemand hoger wordt wanneer je focust op talenten. Iemand die taken doet die hij leuk vindt of waar hij goed in is zal het werk veel langer volhouden dan iemand die wordt ingezet op zijn zwakkere punten. Een belangrijk kenmerk van productief en met plezier werken is het (h)erkennen van de kwaliteiten van jezelf en van de ander en daar vervolgens gebruik van maken. Werken aan je sterke punten is veel leuker en levert beduidend meer rendement op dan werken aan je verbeterpunten.

Octogrammeting
Hiervoor maken wij gebruik van de praktische en wetenschappelijk gefundeerde Octogrammeting, gebaseerd op het model van Quinn. Het Octogram geeft inzicht in persoonlijke gedrag- en werkstijlen (soft skills). Met het in kaart brengen van werkstijlen kan worden gekeken wat voor werkzaamheden het beste bij iemand passen en kan een goede start worden gemaakt voor de ontwikkeling van individuen en teams. De Octogramtesten resulteren in een persoonlijk profiel en indien gewenst in groepsprofielen. Deze profielen houden een heldere spiegel voor. Wel is essentieel dat de leidinggevende, de trainer of coach samen met de desbetreffende personen of teams de vertaalslag maakt naar de praktijk.

Octogrammeting

Bekijk het filmpje waarin de achtergronden en de acht rollen van het octogram worden toegelicht.

Stuur een e-mail naar info@vandenbergtraining.nl voor meer informatie over de toepassing van het Octogram bij:
• selectie
Het Nieuwe Beoordelen
• persoonlijke ontwikkeling
• individuele coaching en Loopbaancoaching en jobcrafting
• leiderschap
• teamontwikkeling
• verandertrajecten als het Het Nieuwe Werken