Masterclass Over Het Nieuwe Beoordelen

De traditionele wijze van beoordelen schijnt niet meer van deze tijd te zijn. Old beoordelen waarin één keer per jaar een eenrichtingsverkeergesprek wordt gevoerd over wat er vooral fout is gegaan, is out. Het is tijd voor Het Nieuwe Beoordelen waarin de focus ligt op het ontwikkelen van talenten, een continue dialoog en voor de medewerker meer verantwoordelijkheid in de gesprekkencyclus. Hoe nu vorm en inhoud te geven aan HNB of gewoon er voor zorgen dat de gesprekken binnen de organisatie die status krijgen die ze verdienen?

Na afloop van deze masterclass:

 • hebt u een beeld over de noodzaak en het nut van een (eventuele) aanpassing van uw gesprekkencyclus (Why)
 • beschikt u over ideeën over hoe nu om vorm en inhoud te geven aan HNB (How)
 • kunt u aan de hand van een stappenplan met een projectgroep aan de slag gaan met HNB (What)

Voorafgaand aan de masterclass

Deelnemers e-mailen de deelnemers hun de huidige gesprekkencyclus, hun wensen en verwachtingen aan de begeleider en bekijken een webinar over Het Nieuwe Beoordelen.

Gedurende de masterclass

Duur : de masterclass vindt plaats van 9.30 uur – 16.30 uur
Groepsgrootte : maximaal 14 deelnemers

Na de masterclass

Tot zes maanden na de masterclass kan iedere deelnemer vragen voorleggen aan de begeleider. Ook ontvangen zij een tweede webinar over Het Nieuwe Beoordelen en het boek Het Nieuwe Beoordelen, focus op talenten.

 • ontvangst en afstemming verwachtingen
 • wat is het nut en de noodzaak van ‘gesprekken voeren?’
 • wat zijn de uitgangspunten van Het Nieuwe Beoordelen?
 • hoe van het traject een project maken?
 • acceptatie door communicatie, het communicatieplan
 • vraag en antwoord (gastspreker)

De masterclass vindt plaats op:

 • 19 februari 2019 (vol)
 • 12 maart 2019
 • 9 april 2019

De investering voor deze training bedraagt euro 645,-. Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief verblijfskosten, het boek Het Nieuwe Beoordelen, focus op talenten en twee webinars over Het Nieuwe Beoordelen

In de VDB Bibliotheek filmpjes, artikelen, blogs, boeken, sfeerimpressies over HNB.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Uw bedrijf (verplicht)

Datum (verplicht)