‘Andere’ hoog rendementsvragen voor het selectiegesprek

In mijn blog Zeven hoog rendementsvragen voor selectiegesprekken van 24 oktober nodigde ik HRbase-ers uit hun favoriete selectievraag te noemen. Hierna een opsomming van deze vragen.

Leon Algra
Een van de meest passende selectievragen is voor mij: omschrijf eens een van uw horror-stories in uw werk of privé en wat heeft u daarvan geleerd?

Martine Braspenning
Een van de vragen die wij altijd stellen bij een sollicitatiegesprek is:
Welke werkzaamheden zorgen ervoor dat je met een tevreden gevoel aan het einde van de dag naar huis rijdt en waarom.

Deze vraag stellen wij al vrij snel in het begin van het gesprek om na te gaan wat een kandidaat graag aan werkzaamheden zou willen uitvoeren en wat wij kunnen bieden. Ook stellen we daarbij wel eens de vraag welke werkzaamheden absoluut hiervoor niet in aanmerking komen.

Saskia Koopman
Eén van de vragen die ik graag stel is: van welk talent heeft je huidige werkgever of hebben je vorige werkgevers nooit gebruik gemaakt en hoe komt dat?

Petra van Vliet
Een van mij favoriete vragen is ” wat zou je het meest missen bij de huidige werkgever”. Het antwoord hierop zegt iets over was iemand belangrijk vindt in zijn werk, collega’s cultuur etc. Hiermee krijg je vaak een beter beeld dan dat je er rechtstreeks naar vraagt!

Petra van Vliet
Bij welke baan had je het het beste naar je zin?” Op deze vraag komt meestal een uitgebreid antwoord en zoniet, dan kun je er op voort borduren. Het zegt vaak iets over werkbeleving.

Wil Houtzager
Wat mij opvalt: het zijn allemaal vragen waarbij de vragensteller comfortabel in de stoel van ‘verhoorder’ zit en niets van zichzelf laat zien. Veel van de vragen zijn zelfs volgens de vragenstellers een ’truuk’ om iets boven water te krijgen.

Wat mij daarin tegen valt is het gebrek aan besef dat interactie wederkerig is. De kans dat een sollicitant zich zelf laat zien is vele malen groter als jij als interviewer jezelf laat zien. Dat leidt tot een echte ontmoeting tussen twee mensen en geeft een veel beter beeld. Juist dit soort indirecte vragen roepen het gedrag bij de sollicitant op van sociaal gewenste antwoorden geven. Jammer, gemiste kans denk ik dan.

Bedankt voor jullie input!

Jacco