Bestaat HR nog in 2020?

‘Als er één aspect in de bedrijfsvoering crisisbestendig is, dan is het wel HR. Al in de jaren tachtig werd dit onderwerp als cruciaal bestempeld voor het succes van organisaties. Ruim dertig jaar later wordt die onverbloemde waarde van HR nog altijd beleden, misschien nog wel nadrukkelijker dan vroeger. Zelfs commissarissen van beursgenoteerde bedrijven, bij uitstek de representanten van eurogedreven aansturing, noemen het menselijk kapitaal tegenwoordig van essentieel belang voor bedrijven. Maar vaak blijft het bij die holle praat’.

Met deze inleiding begon ik een lezing voor een aantal HR-professionals over de toekomst van ons vak. Het is inleiding van een bundeling van mijn 34 columns voor Personeelbeleid en het zette de discussie gelijk op scherp.

Als je mij jouw e-mail adres mailt, ontvang je deze columns en het artikel Voorkom het grijze muis effect

Spreekbuis
Het is een grote frustratie van sommige HR-professionals. Ze voelen zich niet serieus genomen door het management van hun organisatie en hebben ook nog eens het gevoel dat werknemers geen idee hebben van waar de HR-afdeling zich zoal mee bezighoudt. De oorzaak hiervan ligt niet altijd bij onwil van de leidinggevenden of de organisatiecultuur, maar mijn mening vooral ook aan de houding, het gedrag en de kennis van de HR-deskundige zelf. Vorig jaar kwam onderzoeksbureau Hdleader met vijf mogelijke oorzaken waarom het HR-professionals maar niet lukt om als een volwaardig (strategisch) partner in organisaties bekend te staan.

HR:

– begrijpt de activiteiten van hun organisatie niet en hebben geen besef van de wijze waarop het geld wordt verdiend.

– reageert weet onvoldoende van de trends en ontwikkelingen in het vak om er adequaat op te kunnen anticiperen.

– verlaat nooit de afdeling.

– weet niet hoe ze cijfers over het HR-beleid moeten interpreteren om in toekomstige behoeften te kunnen voorzien.

– is te veel de spreekbuis van de directie.

Advies
Opvallend is dat veel van deze oorzaken bij de HR-deskundige zelf liggen. Om de zichtbaarheid van de HR-afdeling te verbeteren, moeten zij dus vooral een kritische blik op zichzelf werpen. De volgende adviezen, de uitwerking vindt u in het artikel Voorkom het grijze muis effect, kunnen hierbij helpen:

– zet het vakgebied op de kaart
– wees berekend
– ga netwerken
– wees een vakman

Beste HR-basers, welke adviezen heb jij voor je vakgenoten opdat zij ook in 2020 nog een rol van betekenis spelen?