Bomenwacht

Schermafbeelding 2015-02-20 om 16.30.49

Wat is de reden voor de training Het samenwerkingsgesprek?
Omdat adel verplicht en stilstand achteruitgang is, investeren Bomenwacht en DataQuint (dochteronderneming) in de persoonlijke- en professionele ontwikkeling van hun organisaties en hun medewerkers. Afspraken hierover worden onder meer gemaakt in het zogenaamde samenwerkingsgesprek.

Vorig najaar is besloten het formulier te verrijken met resultaatdoelstellingen en afspraken over gedrag en houding (de kernwaarden). Om onze leidinggevenden te ondersteunen in het formuleren van heldere doelstellingen (SMART) is voor hen een training georganiseerd. Een training waarin ook het feedback geven (een beoordeling mag nooit een verrassing zijn) en het beoordelingsgesprek aan bod kwamen.

Maatwerk
Voorafgaande aan de training sprak de trainer met vijf deelnemers. In deze gesprekken nam hij kennis van hun werkzaamheden en proefde hij bij de deelnemers hoe zij ten opzichte van het samenwerkingsgesprek stonden. Ook verzamelde hij praktijkcases en maakte op basis van de input maatwerkopdrachten. Door deze intakegesprekken kon de training vanaf de eerste minuut praktisch ingestoken worden.

Accentverschuiving in de training
In de eerste sessie lag het accent op het formuleren van SMART doelstellingen en het geven van feedback. Met het laatste werd op een praktische wijze geoefend. De ingebrachte praktijkcases werden op een coachende en integere wijze besproken en de inbrenger kon met de van de collega’s en de trainer ontvangen tips zeker verder.

Kort na de eerste trainingsdag kreeg ik het verzoek van een aantal deelnemers om in de tweede sessie nog ‘even een uurtje ’ stil te staan bij het formuleren van SMART-doelstellingen over resultaatgebieden om tot uniforme beoordelingen te komen. Zo gevraagd, zo gedaan.

Oefenen met een acteur
Op de tweede trainingsdag werd de groep in tweeën gesplitst. In de ene groep werd onder begeleiding van een acteur geoefend in het voeren van de gesprekken. ‘Levensecht’ zette de acteur in een soort carrousel achtereenvolgens een verdrietige en een boze medewerker neer en eentje die zich totaal niet herkende in het eindoordeel. De deelnemer die het gesprek voerde, leerde niet alleen veel maar ook zijn collega’s, de observanten.

In een andere groep werden stappen gezet in het formuleren van heldere uniforme doelstellingen en halverwege de sessie was het changer.

Hoe ben je bij Van den Berg Training & Advies gekomen?
Wij hebben een aantal bureaus een offerte uit laten brengen. Het voorstel van Van den Berg Training & Advies sprak aan wegens zijn maatwerk en zijn praktische aanpak en voorbereidingsopdracht.

De reacties van de deelnemers wijzen er op dat de verwachtingen die ik van de training had, zijn ingelost. Het is nu aan de leidinggevenden het opgedane inzicht, de aangeleerde vaardigheid in de praktijk toe te passen. Ik heb hier alle vertrouwen in.

Marleen Willemink

HR-professional Bomenwacht