Essenties van leidinggeven bij Farm Dairy

Samen met haar afnemers wil Farm Dairy, als dé private label leverancier van dagverse zuivel, het maximale uit de categorie halen. In dit streven spelen haar leidinggevende een belangrijk rol. Janny Naber, manager Human Resources vertelt over het Farm Dairy DNA, de inhoud en aanpak van de training Essenties van leidinggeven en de kunst van leren reflecteren.

Wat is de aanleiding voor de training?
‘Om de continuïteit van de organisatie in de toekomst te waarborgen, willen wij vanuit operational excellence groeien en hier hebben wij de kennis, ervaring en inzet van iedereen voor nodig’, begint Janny. ‘Leidinggevenden spelen in dit proces een belangrijk rol. Niet alleen als voorbeeld, goed voorbeeld doet volgen, maar ook in de dagelijkse aansturing van hun medewerkers. Ook zijn wij per 1 september met een vijf ploegendienst gestart en zijn leidinggevenden nieuw benoemd. Om hen en onze teamleiders de vaardigheden van het ambacht leidinggeven bij te brengen is voor hen de Essenties van leidinggeven georganiseerd’.

Hoe is de training ontwikkeld?
‘Om vorm en inhoud te geven aan onze bedrijfscultuur hebben wij het Farm Dairy DNA in het leven geroepen. Iedereen moet ervan doordrongen worden hoe het DNA bijdraagt aan het succes van Farm Dairy en de waarde voor de klant. Een aantal belangrijke elementen uit dit DNA zijn:
• betrokkenheid
• aandacht voor elkaar, iedereen doet ertoe!
• positieve houding
• medewerkers motiveren over hoe zij tegenover de organisatie, elkaar, het product
• klantgerichte organisatie
• veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
• veilige werkomstandigheden

sterkpunt_large

’De leidinggevenden dienen hun medewerkers als het ware te infecteren met dit DNA. Hoe zij dat in gesprekken met medewerkers, hun coaching en aansturing kunnen doen, is in de driedaagse training Essenties van leidinggeven op een praktische wijze aan bod gekomen’.

Waarom Van den Berg Training & Advies?
‘Dit voorjaar heeft Jacco van den Berg met ons meegedacht hoe onze gesprekkensystematiek te verrijken met elementen van Het Nieuwe Beoordelen. Toen heb ik ervaren dat de lijnen met zijn bureau kort zijn en hij snel ‘de taal’ van onze mensen spreekt’.

‘Zijn aanpak en werkwijze sluit aan bij de leerwensen van onze deelnemers. Met drie van hen heeft hij op de werkplek intakegesprekken gevoerd en iedere deelnemer heeft zijn of haar persoonlijke leerwensen en cases aan hem gemaild. Geen theoretische prietpraat dus, maar de praktijk van alle dag. Tussen de trainingsdagen mailde hij de deelnemers huiswerkopdrachten en daagde hen uit het geleerde in hun praktijk toe te passen’.

Leidinggeven aan je zelf
‘In de periode tussen de trainingsdagen gingen de deelnemers met hun leerwensen/actiepunten aan de slag. In de training werd besproken hoe bijvoorbeeld het moeilijke gesprek was gegaan, wat de effecten waren en wat de deelnemers er van hadden geleerd. Leren = doen = reflecteren, is een motto dat aanspreekt’.

‘Na de eerste twee dagen op een interactieve wijze leidinggeven, coachen en de escalatieladder (van feedback tot slechtnieuwsgesprek) te hebben behandeld, stond dag 3 in het teken van leidinggeven aan je zelf. Niet voor iedereen is het gemakkelijk om nee te zeggen, te delegeren en/of om een grens (tot hier het niet verder) te trekken. Naast tools op het gebied van Timemanagement is de RET behandeld en gingen de deelnemers op zoek naar hun irrationele gedachten (‘mensen moeten mij aardig vinden, ik moet altijd alles weten en als ik fouten maak heb ik gefaald’). Ik kreeg van deelnemers terug dat deze dag soms best confronterend was, maar zeker waardevol’.

Brief aan jezelf
‘Ook mooi dat de deelnemers zes maanden na de laatste trainingsdag een door henzelf op de laatste trainingsdag geschreven brief met leerwensen op het werk- of thuisadres gaan ontvangen. Deze brief is een goede aansporing om de actie-/ontwikkelpunten aan de slag te gaan. Verder vertelde er eentje vol trots dat hij sinds de training meer zelfvertrouwen medewerkers feedback geeft en verzuimgesprekken voert. Mooi toch?!’

Hoe nu verder?
‘Het is aan de deelnemers om het geleerde toe te passen. Zo hebben zij op dag 2 aan de hand van het teameffectiviteitsmodel ideeën opgedaan hoe zij tot een nog beter communicerend en samenwerkend team kunnen komen. Op dag drie zijn tijdvreters opgespoord en is verkend hoe deze weg te nemen. Verder is het waardevol dat zij de komende periode de e-learningmodules Praktisch leidinggeven en Beoordelings- en functioneringsgesprekken
kunnen bekijken’.

‘Ik denk dat het zin heeft om één keer per maand twee uurtjes intervisie in te plannen.. Leidinggeven is een ambacht en door te leren van je successen en door te vallen en weer op te staan, krijg je dat steeds beter in de vingers. Wel is het dan belangrijk om in de hectiek van alle dag momenten te kiezen om even te reflecteren en te leren’, eindigt Janny.