Essenties van leidinggeven bij Gemeente Westland

Schermafbeelding 2015-06-18 om 16.50.31

Wat was de aanleiding voor de training?
‘Dit jaar hebben een aantal medewerkers coördinerende taken gekregen en zijn, in het kader van de deregulerende overheid (bijvoorbeeld de WMO), twee ‘externen’ als leidinggevende van een kernteam voor de gemeente actief. Voor de laatsten is niet alleen het leidinggeven nieuw, maar ook hun werkomgeving.

‘Om hen te ondersteunen bij het in de vingers krijgen van ‘de aspecten van het leidinggeven’ en bij het verkrijgen van scherpte over de rollen, taken en verantwoordelijk- en bevoegdheden van hun functie is voor hen de training Essenties van leidinggeven ontwikkeld’.

Waarom Van den Berg Training & Advies?
‘Een van onze leidinggevenden had eerder de open opleiding Essenties van leidinggeven gevolgd en dat was bevallen. Hij vond het een praktische training met veel ruimte voor het bespreken van casuïstiek. Het leren van en met elkaar werd bevorderd door de inzet van intervisie-methodieken. Ook coachten de deelnemers elkaar en hierbij moesten zij lui zijn, zo begreep ik’.

‘Na een kennismakingsgesprek hier in Naaldwijk is een offerte uitgebracht en toen had ook ik een goed gevoel. Zeker ook omdat met drie deelnemers intakegesprekken werden gevoerd. Maatwerk, een goede aansluiting met de praktijk van de deelnemers, vind ook ik belangrijk en zeker bij deze groep. Een aantal van hen heeft geen hiërarchische ‘macht’ en dan wordt er een groter beroep gedaan op het beïnvloedingsvermogen. Als ik de reacties van de deelnemers zie, is deze training ook hen bevallen.

Goede training met juiste balans tussen theorie en praktijk. Er was een open sfeer en voldoende ruimte voor diverse casussen. Je bent je na afloop meer bewust van hoe je met situaties omgaat.

Vooraf heb ik mijn leerdoelen aan kunnen geven. Jacco heeft hier goed op ingespeeld. Ook was er tijdens de trainingen ruimte om actuele cases in te brengen en te bespreken. De theorie sluit goed aan op de praktijk.

Het was een goede training met oog voor de praktijk. Er werd open en vrij gecommuniceerd op basis van praktijkvoorbeelden. Ook aan het theoretische gedeelte werd in ruime mate aandacht besteed.

Een goede mix van theorie en de praktijk toegesneden op onze eigen situatie. Ruimschoots de gelegenheid geboden om onze eigen dagelijkse praktijkervaringen te bespreken.

Leidinggeven aan je zelf
‘In de periode tussen de trainingsdagen gingen de deelnemers met hun leerwensen/actiepunten aan de slag. In de training werd besproken hoe bijvoorbeeld het moeilijke gesprek was gegaan, wat de effecten waren en wat de deelnemer er van had geleerd. Leren = doen = reflecteren, is een motto dat aanspreekt’.

‘Na tijdens de eerste twee dagen op een interactieve wijze leidinggeven, coachen en de escalatieladder (van feedback tot slechtnieuwsgesprek) te hebben behandeld, stond dag 3 in het teken van leidinggeven aan je zelf. Niet voor iedereen is het gemakkelijk om nee te zeggen, te delegeren en/of om een grens (tot hier het niet verder) te trekken. Naast tools op het gebied van Timemanagement is de RET behandeld en gingen de deelnemers op zoek naar hun irrationele gedachten (‘mensen moeten mij aardig vinden, worden, ik moet altijd alles weten, als ik fouten maak heb ik gefaald, et cetera’)’.

Hoe nu verder?
‘Het is aan de deelnemers om het geleerde toe te passen. Zo hebben zij op dag 1 aan de hand van het teameffectiviteitsmodel ideeën opgedaan hoe zij tot een nog beter communicerend en samenwerkend team kunnen komen. Verder is het waardevol dat zij de komende periode de e-learningmodules Praktisch leidinggeven en Beoordelings- en functioneringsgesprekken kunnen bekijken’.

‘De gemeente Westland is een organisatie in beweging en schenkt (daarom) aandacht aan de persoonlijke- en professionele ontwikkeling van haar medewerkers. Zo staan HR-thema’s als SPP, levensfasebewust personeelsbeleid en mobiliteit op de kaart. Een nieuwe gesprekkencyclus is in de maak en op termijn gaat op HR-gebied nog intensiever samen gewerkt worden met organisaties uit het Haaglanden-netwerk. Never a dull moment bij onze gemeente’.

Monique Veldhoven, beleidsmedewerker HRM