FIT-gesprekken bij Accres

Dit najaar heeft Accres een nieuwe gesprekscyclus geïntroduceerd, dat bestaat uit het jaarlijkse FIT-gesprek aangevuld met kortere gespreksmomenten gedurende het jaar. Diana Entken (HR Business Partner) en Femke Koldenhof (Jr. HR Business Partner), vertellen over de aanleiding, doelen en inhoud van het FIT-gesprek. Daarnaast geven ze een toelichting over de trainingen die medewerkers en leidinggevenden hebben gevolgd als kick-off van de introductie van het FIT-gesprek.

Wat is de reden voor de invoering van het FIT-gesprek?

‘Onze collega’s spelen een zeer grote rol in de dienstverlening naar onze bezoekers, gasten en opdrachtgevers’, begint Diana. ‘Medewerkers kunnen voor gasten het verschil maken! Juist daarom is het belangrijk om regelmatig aandacht te hebben voor het werkplezier, ontwikkeling en ambities van de medewerkers.

In de afgelopen periode ontstond er ook binnen de organisatie een duidelijke behoefte aan een nieuwe vorm van gespreksvoering. In diverse workshops hebben we waardevolle input van leidinggevenden opgehaald. Deze input en nieuwe inzichten hebben we meegenomen in de totstandkoming van de nieuwe gesprekscyclus.

 ‘Tot vorig jaar bespraken medewerkers met hun leidinggevende deze onderwerpen binnen een traditionele gesprekkencyclus’, vervolgt Femke. ‘De gesprekken uit deze cyclus hebben hun waarde bewezen maar de gesprekspartners hadden behoefte aan een meer eigentijdse gesprekkenaanpak. Een aanpak die inzet op verbinding, waardering, vergroting van het werkplezier en de persoonlijke- en professionele ontwikkeling van medewerkers. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling en introductie van het FIT-gesprek, een continue dialoog’.

Waarom is in verbinding blijven belangrijk?

‘Om sneller in te kunnen spelen op de alsmaar veranderende werkomgeving willen wij als Accres meer wendbaar zijn en dat kan met wendbare en zich ontwikkelende medewerkers. Het is dan belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Bij Accres doen wij dat met een één formeel gesprek, het FIT-gesprek, en op meerdere momenten gedurende het jaar. Bijvoorbeeld tijdens een wandeling. Wij geloven erin dat vaker tijd maken voor een goed gesprek positief en verbindend werkt’, aldus Diana.

Waarom heet het een FIT-gesprek?

Als naam voor het jaargesprek is gekozen voor het FIT-gesprek. Wat betekent FIT?

  • FIT is het hebben van een goede lichamelijke en mentale conditie
  • FIT for the job; ofwel matcht jouw werk met je talenten/kwaliteiten?
  • FIT is ook de afkorting voor Functie, Inzetbaarheid en Talent

Bron: handleiding FIT-gesprek Accres

Training leidinggevenden en medewerkers?

‘Deze nieuwe wijze van gespreksvoering vraagt ook wat van onze leidinggevenden en medewerkers’, aldus Femke. ‘Om hen te ondersteunen in het voorbereiden en voeren van het FIT-gesprek is voor leidinggevende en medewerkers een training georganiseerd’. We hebben trainer Jacco van den Berg gevraagd om onze collega’s mee te nemen in de materie, tools aan te reiken en hen prikkelende vragen te stellen.

In zes sessies maakten de deelnemers op een interactieve wijze kennis met het hoe, wat en waarom van het FIT-gesprek. Ook kregen zij tools aangereikt om van dit gesprek een echte dialoog te maken. Veel van deze tools zijn opgenomen in de toolbox, die op workspace terug te vinden is. In de sessies voor leidinggevenden zijn hun praktijkcases besproken en zijn er rollenspelen gedaan.

Tot aan de zomer van 2024 zullen wij als HR, samen met onze collega’s van marketing en communicatie, regelmatig een uiting doen om het FIT-gesprek onder de aandacht te houden. Dit kan in de vorm van een nieuwsbrief zijn, het delen van best practises en/of het aanvullen van onze toolbox.

Volgend voorjaar kunnen zowel leidinggevenden als medewerkers aanschuiven bij een ‘vervolg’ training, waarin bepaalde casussen en knelpunten worden besproken. In juni 2024 wordt de gesprekscyclus door een afvaardiging van Management Team, medewerkers, leidinggevenden en de OR geëvalueerd, met als doel eventuele onduidelijkheden weg te nemen en verbeteringen door te voeren. Door deze aanpak wordt het een gesprek voor en door onze medewerkers. Dat is een mooi streven toch?!’ eindigt Diana.