Focus op talenten

Iedereen heeft talent, maar niet voor iedere functie. En talent is latent.

Medewerkers die vaardigheden ontwikkelen die in lijn liggen met hun talenten presteren beter en zijn succesvoller dan de collega’s die vooral voortborduren op eerder gemaakte keuzes en ervaringen. Talenten zijn sterk ontwikkelde drijfveren die aanzetten tot gedrag wat medewerkers graag laten zien en waardoor zij intrinsiek gemotiveerd zijn en blijven. Het is de kunst bij medewerkers hun (latente) talenten te identificeren en hen uit de comfort zone te stappen waarbij zij hun talenten niet te verloochenen. Hoe dit proces in gang te zetten?

TMA Talentenanalyse
Medewerkers zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol als zij werk doen dat echt bij hen past. De TMA methode maakt dat inzichtelijk en één van de belangrijkste instrumenten van deze methode is de TMA Talentenanalyse. De talentenanalyse brengt 22 drijfveren en 44 talenten van mensen in kaart. En daarbij geeft het inzicht op welke werkgebieden een persoon het meest gemotiveerd en talentvol kan functioneren.

Een TMA Talentenanalyse benadert mensen positief, is niet veroordelend en biedt veel inzicht in de persoonlijkheid. De dashboards en rapportages geven informatie over de talenten en is ontwikkelingsgericht geschreven. Daarnaast geeft TMA adviezen over de ideale werkomgeving, leer- ontwikkelstijl en de aanleg voor 53 competenties.

Stuur een e-mail naar info@vandenbergtraining.nl voor meer informatie over de toepassing van het Octogram bij:
• selectie
Het Nieuwe Beoordelen
• persoonlijke ontwikkeling
• individuele coaching en Loopbaancoaching en jobcrafting
• leiderschap
• teamontwikkeling
• verandertrajecten als het Het Nieuwe Werken