HNW en aantrekkelijk werkgeverschap. Niet willen, maar moeten!

In de benchmark Het Nieuwe Werken Mobiliteitgerelateerde Arbeidsvoorwaarden (2011/2012) van AWVN noemen 8 van de 10 respondenten Aantrekkelijk werkgeverschap als de belangrijkste reden voor de uitrol van Het Nieuwe Werken. MVO (46%) en kostenreductie (43%) staan op plek 2 en 3.

Er is blijkbaar een sterk overheersende reden waarom organisaties, zelfs al zouden zij willen, niet aan Het Nieuwe Werken (HNW) lijken te ontkomen: medewerkers vragen erom! Een organisatie die HNW niet toestaat, verliest veel van haar aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt. Voor vele werkende Nederlanders is tijd- en plaatsonafhankelijk werken een belangrijke, zo niet een doorslaggevende, arbeidsvoorwaarde bij het zoeken naar een nieuwe baan. Ook bij het vasthouden van medewerkers is HNW belangrijk. Want als tijd- en plaatsonafhankelijk werken en aansturing op output niet tot de mogelijkheden behoren, is dat voor menig medewerkers reden om misschien op zoek te gaan naar een andere baan. Het is een harde, maar een o zo rake constatering.

Als je mij je e-mailadres mailt, ontvang je deze benchmark en een artikel over HNW en arbeidsproductiviteit.

Niet hogere productiviteit en motivatie als doel ……………?
Halverwege juni verschijnt het boek Overspoeld door schaarste. In dit boek ondermeer de drieslag Planet, Profit en People waar de redenen van HNW onder te vangen zijn. HNW geeft vorm en inhoud aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (minder files en CO2-uitstoot door minder reizen), het bevordert ondernemerschap en eigenaarschap bij medewerkers, het leidt tot een hogere productiviteit en motivatie bij medewerkers en tot lagere kosten (minder investeren in kantoorruimte).

Dat een aantrekkelijk werkgeversimago en HNW in elkaar verlengde liggen en krachtige antwoorden zijn op (komende)arbeidsmarktvraagstukken, ligt voor de hand en wordt bevestigd in het onderzoek van AWVN. In het onderzoek lees ik niets over de hogere productiviteit en motivatie bij medewerkers als zijnde belangrijke doelen om met HNW te starten en dat is toch wel verrassend.


Beste HRbasers, wat is in jouw organisatie de meeste voorname reden om met HNW (te gaan) starten?