Is HR gezond boerenverstand?

Wat vindt een man met veel theoretische HR-kennis van een man die HR vooral zelf en
op gevoel doet? En omgekeerd. Adviseur, trainer en auteur Jacco van den Berg in
gesprek met Lucien Kembel, directeur van MC-theater. Over de toegevoegde waarde van
HR, de binding met flexpersoneel en cultuurverandering. Klik hier voor het tweegesprek tussen Lucien en Jaccco.