Workshop Make it happen! (voor leidinggevenden)

Wetenschappelijk onderzoek leert dat als een organisatieklimaat gericht is op het (h)erkennen van sterke punten van medewerkers om die vervolgens te koesteren en verder te ontwikkelen dat leidt tot:

 • hogere prestaties
 • meer ontwikkeling
 • minder ziekteverzuim
 • meer betrokkenheid (employee engagement)
 • betere samenwerking en prestaties
 • minder verloop
 • hogere klanttevredenheid
 • meer innovatief gedrag

Hoe nu als leidinggevende medewerkers, met de gesprekkencyclus, van de organisatie, in hun kracht te zetten en te focussen op hun talenten. Hoogste tijd voor een GROWTH-mindset en Een leerklimaat met LEF

Doe waar je goed in bent en wordt daar nog beter in. Do what you love, love what you do.

De workshop geeft leidinggevenden antwoord op de volgende vragen:

 • wat levert (nog meer) focussen op talenten de organisatie op?
 • hoe talentontwikkeling te koppelen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen?
 • hoe identificeer ik de sterke punten van mijn medewerkers?
 • hoe voer ik ontwikkel/coachgesprekken gericht op het identificeren en ontwikkelen van de sterke punten?
 • hoe stimuleer ik medewerkers hun sterktes en/of hun onbenutte potentieel daar in te waar de toegevoegde waarde voor de organisatie het grootst is?
 • hoe kernkwaliteiten bij medewerkers te ontdekken en hen uitdagingen aan te reiken?

 Met de antwoorden op deze vragen kunnen leidinggevenden in echte gesprekken hun medewerkers nog meer in hun kracht zetten. Een win voor medewerkers, maar zeker ook voor de organisatie.

Voorafgaand aan de workshop
Via internet vullen de deelnemers een Octogrammeting in. Het Octogram geeft inzicht in persoonlijke gedrag- en werkstijlen (soft skills). Met het in kaart brengen van werkstijlen kan worden gekeken wat voor werkzaamheden het beste bij iemand passen en kan een goede start worden gemaakt voor de ontwikkeling van individuen en teams. Met de uitkomsten gaan zij aan de slag in met het Werkboek Octogram.

Ook vullen zij een communicatiestijlentest in (beeld van zichzelf) en vragen ieder aan drie medewerkers om eveneens de communicatiestijlentest over hen in te vullen (beeld van de ander). Met uitkomsten kunnen zij de communicatiestijl bij de ander inschatten om daar vervolgens in hun coach-/POP-gesprekken effectiever mee om te gaan.

Gedurende de workshop
Leidinggevenden spelen vaak een voortrekkersrol bij het creëren van een cultuur waar leren en presteren de norm is. Zij moeten niet alleen het goede voorbeeld geven (goed voorbeeld doet volgen) maar ook medewerkers stimuleren hun sterke punten te identificeren en te benutten. In de workshop gaan deelnemers op een praktische wijze met elkaar aan de slag over hoe tot een lerende presterende afdeling/organisatie te komen.

Na de workshop
Om de persoonlijke- en professionele ontwikkeling binnen de organisatie blijvend onder de aandacht te houden, ontvangen deelnemers tot zes maanden na de workshop iedere maand een blog, filmpje, test en of een opdracht. Aan het einde van de dag worden er afspraken gemaakt over buddycoaching, een methodiek om blijvend van en met elkaar te leren.

Talentmeter

 • korte kennismaking en uitwisseling leerwensen en verwachtingen
 • wat is talent? (will en skills)
 • wat zijn mijn voorkeursrol(len) en voorkeurswerkstijlen?
 • welke competenties horen bij de rollen? Welke herken ik bij mijzelf?
 • interactieve oefening: bij welke rollen, werkstijlen en competenties ‘sta’ jij in mijn kracht?
 • groepsprofielen octogram: waar mijn collega’s in het octogram?

Golden circle

 • wat verwacht ik van mijn medewerkers?
 • wat motiveert medewerkers om met plezier te presteren?
 • hoe vergroot ik bij medewerkers het zelfsturend vermogen om zelf gaps te dichten en om zelf problemen op te lossen?

Communicatie

 • wat is mijn voorkeursgedrag (communicatiestijlentest) en het voorkeursgedrag van mijn medewerkers?
 • en nu concreet: hoe wendbaar ben ik? (oefening)

 
Focus op sterkten: Coach- / POP-gesprekken

 • Effect = Kwaliteit x Acceptatie
 • hoe vertaal ik sterkten van medewerkers in de taken en verantwoordelijkheden van hun werk? (= kwaliteit)
 • hoe nodig ik medewerker uit dit zelf aan te geven? Hoe ga ik hierover in gesprek? (= acceptatie)
 • oefenen in het voeren van proefgesprekjes

 

Afronding

 • conclusies delen met elkaar

 

De datum/data voor de workshop zijn terug te lezen in de maatwerkofferte. Stuur een e-mail naar info@vandenbergtraining.nl.

In de VDB Bibliotheek filmpjes, artikelen, blogs, boeken, sfeerimpressies over Het Nieuwe Beoordelen, focus op talenten en loopbaancoaching.