Masterclass Over Het Goede Gesprek (Het Nieuwe Beoordelen)

De traditionele wijze van beoordelen schijnt niet meer van deze tijd te zijn. Old beoordelen waarin één keer per jaar een eenrichtingsverkeergesprek wordt gevoerd over wat er vooral fout is gegaan, is out.

Het is tijd voor Het Goede Gesprek / Het Nieuwe Beoordelen waarin de focus ligt op het ontwikkelen van talenten, continue dialogen over met plezier lerend presteren. Hoe nu vorm en inhoud te geven aan Het Goede Gesprek / FIT-gesprekken (Functioneren, Inzetbaarheid en Toekomst) of er gewoon er voor zorgen dat de gesprekken binnen de organisatie die status krijgen die ze verdienen?

In dit filmpje bespreken Valentijn Verpaalen van de AWVN en Jacco van den Berg de 5 ingrediënten van Het Nieuwe Beoordelen, Het Goede Gesprek.

Na afloop van deze masterclass:

 • hebt u een beeld over de noodzaak en het nut van een (eventuele) aanpassing van uw gesprekkencyclus (Why)
 • beschikt u over ideeën over hoe nu om vorm en inhoud te geven aan Het Goede Gesprek(How)
 • kunt u aan de hand van een stappenplan met een projectgroep aan de slag gaan met HNB (What)

Voorafgaand aan de masterclass

Deelnemers e-mailen hun de huidige gesprekkencyclus, hun wensen en verwachtingen aan de begeleider.

Gedurende de masterclass

Duur : de masterclass vindt plaats van 9.30 uur – 16.30 uur
Groepsgrootte : maximaal 14 deelnemers

Na de masterclass

Tot zes maanden na de masterclass kan iedere deelnemer vragen voorleggen aan de begeleider. Verder ontvangen zij het boek Het Prestatiemenu.

 • ontvangst en afstemming verwachtingen
 • wat is het nut en de noodzaak van ‘gesprekken voeren?’
 • wat zijn de ingrediënten uitgangspunten van Het Goede Gesprek?
 • hoe van het traject een project maken?
 • acceptatie door communicatie, het communicatieplan
 • vraag en antwoord (gastspreker)

De masterclass vindt plaats op:

 • 20 juni
 • 17 september
 • 24 oktober
 • 26 november

De investering voor deze training bedraagt euro 695,-. Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief verblijfskosten, het boek Het Prestatiemenu.

In de VdB Bibliotheek filmpjes, artikelen, blogs, boeken, sfeerimpressies over HNB.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Uw bedrijf (verplicht)

  Datum (verplicht)