Masterclass Over Het Nieuwe Beoordelen (ook Online te volgen)

De traditionele wijze van beoordelen schijnt niet meer van deze tijd te zijn. Old beoordelen waarin één keer per jaar een eenrichtingsverkeergesprek wordt gevoerd over wat er vooral fout is gegaan, is out. Het is tijd voor Het Nieuwe Beoordelen waarin de focus ligt op het ontwikkelen van talenten, continue dialogen over met plezier lerend presteren. Hoe nu vorm en inhoud te geven aan Het Goede Gesprek / FIT-gesprekken (Functioneren, Inzetbaarheid en Toekomst) of er gewoon er voor zorgen dat de gesprekken binnen de organisatie die status krijgen die ze verdienen? Bekijk hier het eerste filmpje waarin Valentijn Verpaalen van de AWVN en Jacco van den Berg vertellen over hun ideeën over en ervaring met Het Nieuwe Beoordelen, Het Goede Gesprek.

het_nieuwe_beoordelen

Na afloop van deze masterclass:

 • hebt u een beeld over de noodzaak en het nut van een (eventuele) aanpassing van uw gesprekkencyclus (Why)
 • beschikt u over ideeën over hoe nu om vorm en inhoud te geven aan HNB (How)
 • kunt u aan de hand van een stappenplan met een projectgroep aan de slag gaan met HNB (What)

Voorafgaand aan de masterclass

Deelnemers e-mailen hun de huidige gesprekkencyclus, hun wensen en verwachtingen aan de begeleider en bekijken een webinar over Het Nieuwe Beoordelen.

Gedurende de masterclass

Duur : de masterclass vindt plaats van 9.30 uur – 16.30 uur
Groepsgrootte : maximaal 14 deelnemers

Na de masterclass

Tot zes maanden na de masterclass kan iedere deelnemer vragen voorleggen aan de begeleider. Ook ontvangen zij een tweede webinar over Het Nieuwe Beoordelen en het boek Het Nieuwe Beoordelen, focus op talenten.

 • ontvangst en afstemming verwachtingen
 • wat is het nut en de noodzaak van ‘gesprekken voeren?’
 • wat zijn de uitgangspunten van Het Nieuwe Beoordelen?
 • hoe van het traject een project maken?
 • acceptatie door communicatie, het communicatieplan
 • vraag en antwoord (gastspreker)

De masterclass vindt plaats op:

 • 22 september
 • 29 oktober

De investering voor deze training bedraagt euro 645,-. Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief verblijfskosten, het boek Het Nieuwe Beoordelen, focus op talenten en twee webinars over Het Nieuwe Beoordelen

In de VDB Bibliotheek filmpjes, artikelen, blogs, boeken, sfeerimpressies over HNB.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Uw bedrijf (verplicht)

Datum (verplicht)