Mediation voor de P&O professionals bij Zozijn

image005.png@01D07C3E.E6DCA1E0image006.jpg@01D07C3E.E6DCA1E0

De vele ontwikkelingen in de gezondheids- en welzijnssector gaan de deur van Zozijn niet onopgemerkt voorbij. Bezuinigingen en veranderingen van – in Den Haag bepaald – beleid zijn voor Zozijn directe aanleiding voor het ontwikkelen van krimpscenario’s. Dat heeft gevolgen voor de medewerkers van Zozijn. Het werk moet anders en met minder kosten worden georganiseerd, waardoor functies verdwijnen of veranderen.

Wat was de aanleiding voor de training?
‘Binnen Zozijn zijn leidinggevenden verantwoordelijk voor het uitvoeren van het P-beleid. Zij zijn daarmee ook degenen die de slechtnieuwsgesprekken voeren, die medewerkers moeten vertellen dat ze vanwege de noodzakelijke krimp boventallig zijn en die emoties als boosheid en verdriet opvangen. We hebben een behoorlijk sociaal plan, maar dat sluit niet uit dat medewerkers teleurgesteld zijn. Emoties kunnen hoog oplopen, contacten verharden, partijen kunnen recht tegen over elkaar komen te staan. Ook andere situaties, zoals re-integratie bij arbeidsongeschiktheid, functioneringstrajecten of de invoering van de jaarurensystematiek kunnen zich conflictueus ontwikkelen.

‘Wij zien voor ons als P&O-adviseurs een rol weggelegd in de ondersteuning van leidinggevenden in dit soort processen. Om onze kennis en vaardigheden daarin als team te versterken, zochten we naar een goede training. Na hier en daar wat informatie te hebben ingewonnen, leek de training Mediation voor de P&O professional ’ van Van den Bergh Training & Advies het beste aan te sluiten bij onze behoefte.

Hoe is het programma voor Zozijn op maat gemaakt?
‘Met trainer Jacqueline Crijns is voorafgaand uitvoerig over de inhoud en aanpak gesproken. Ik merkte meteen dat zij over veel kennis en ervaring in onze sector beschikte en ik kreeg klip en klare antwoorden op mijn vragen. Het voorbeeldprogramma dat zij had opgesteld werd dan ook snel door ons P&O-team goedgekeurd.
We planden een datum en korte tijd daarna ontving iedere P&O-adviseur een uitnodiging voor de training met een vragenlijst voor de leerwensen, de mogelijkheid om cases in te brengen en een test om je communicatiestijl te analyseren. Als huiswerk lazen we ‘De 10 vaardigheden voor mediation’. Daardoor kon de training vanaf de eerste minuut praktisch ingestoken worden’.

Hoe zag het er op de dag zelf uit?
‘Na een inventarisatie van de leerwensen gingen wij meteen aan de slag. Stonden wij in de zaal ineens met zijn tienen in een op de grond getekende communicatiecirkel. Je werd je bewust van je eigen communicatiestijl, van de verschillende stijlen in het team en ook hoe je iemand met een andere stijl effectief tegemoet kan treden. Heel verhelderend’.

‘Na de een interactieve PowerPointpresentatie over de verschillende fasen van het mediationtraject en -gesprek werd er in de middag ‘levensecht’ geoefend. Een mooi moment om je leervragen bij de kop te pakken en in een rollenspel te oefenen. Heel leerzaam, niet alleen voor degenen die de mediatorrol oefenden, zeker ook voor de observanten die kijkopdrachten meekregen en na afloop van het rollenspel hun collega tips en tops gaven’.

Reactie van de deelnemers
• waardevolle en handzame inzichten en tools aangereikt gekregen
• goed om met de collega’s bij dit onderwerp stil te staan
• goede basis, wel belangrijk dat er rolduidelijkheid komt
• grappig om te ervaren dat wij als team heel verschillend zijn en elkaar aanvullen
• wat is het hard werken om twee tegenover elkaar staande partijen te laten werken
• goed om nu ‘bewust bekwaam’ handvatten toe te kunnen passen
• oefening baart kunst – de kunst is om je eigen natuurlijke mediationstijl te ontwikkelen

Hoe nu verder?
‘Met een kort maar krachtig programma is een basis gelegd om onze leidinggevenden te ondersteunen. Wij weten nu wat mediation is en in het boek ’De 10 vaardigheden van mediation’ staan veel nuttige tips en stappenplannen. De praktijk zal vast weerbarstiger zijn en ons leren hoe vaardig wij nu zijn’.

‘Daarnaast zullen wij ons over een aantal vragen buigen. Er is behoefte aan duidelijkheid over rollen, randvoorwaarden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. En we moeten met elkaar afspreken hoe we zo neutraal en onpartijdig mogelijk kunnen bemiddelen: gaan wij de leidinggevenden van ons aandachtsgebied zelf begeleiden in conflictsituaties of besteed je mediation of bemiddeling in je eigen aandachtsgebied altijd uit aan een collega?

‘Dat is het mooie van deze training: we hebben in korte tijd veel geleerd en uitgeprobeerd en een aantal onderwerpen verzameld waarmee we zelf verder kunnen. De sfeer was open en relaxed en het was fijn om even los te zijn van de hectiek van alle dag en met elkaar nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. De prettige trainingsstijl van Jacqueline heeft daar een zeker aan bijgedragen.’

Petra Boerboom
Unitleider P&O Zozijn