Aan de slag met POP

Een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) was een aantal jaren terug het recept voor het binden, boeien, bruikbaar krijgen en behouden van medewerkers. Krapte of geen krapte op de arbeidsmarkt, het P.O.P. is onmiskenbaar terug van weggeweest. Het is immers als dweilen met de kraan open wanneer de moeizaam aangetrokken medewerkers na een korte tijd de organisatie weer verlaten. Daarnaast kunt u een P.O.P. uitermate goed inzetten bij het levensfasegericht personeelsbeleid. Deze workshop wordt verzorgd door Jacco van den Berg, auteur van het boek POP in Nederland.

Na afloop van deze workshop:

 • weet je hoe  je het POP-gesprek kunt invoeren binnen de eigen organisatie
 • heb jij informatie en inspiratie voor het ontwikkelen van een handleiding en een formulier
 • kun je via een P.O.P. uw medewerkers op een voor hen boeiende wijze aan de organisatie binden en behouden
 • weet je de kosten van uitstroom tegen te gaan
 • heb je input voor uw (strategisch) opleidingsplan
 • ben je in staat de gewenste organisatieveranderingen te realiseren door medewerkers professioneel en persoonlijk te ontwikkelen

Voorafgaand aan de workshop

De deelnemers bekijken een instructiefilm uit de VdB Blended Learning Academie en e-mailen hun leerwensen aan de trainer. Ook bereiden zij zich voor op gesprekken die zij binnenkort gaan voeren.

Gedurende de workshop

Duur : 1 dag. De workshop start om 12.45 uur met een gezamenlijke lunch. De   daadwerkelijke training begint om 13.30 uur en eindigt om 20.00 uur.
Groepsgrootte : door een groepsgrootte van acht en de huiswerkopdrachten is het praktijkgehalte van de training vanaf de eerste inuut hoog.
Boek : deelnemers ontvangen het boek POP in Nederland

 

Na de workshop

Tot zes maanden na de workshiop kan iedere deelnemer vragen voorleggen aan de trainer, sparren over een casus en of op een andere wijze ondersteund worden bij het toepassen van het geleerde in de praktijk.

 • inventarisatie van de leerwensen
 • uitkomsten test ‘Haalt P.O.P. 2015?’
 • wat zijn de redenen voor de hernieuwde belangstelling voor het POP?
 • wat zijn de 15 belangrijkste vragen voor in een handleiding?
 • waaruit bestaat een P.O.P.-formulier?
 • hoe kunnen medewerkers en leidinggevenden zich voorbereiden op een POP?
 • hoe verhoog ik de acceptatie door communicatie?
 • vanuit de praktijk: een HR-professionals vertelt over de ontwikkeling en introductie van POP in de eigen organisatie en beantwoorden vragen over:
  • geleerde lessen (successen en minder gelukkige acties)
  • het borgen van POP
  • hoe de gesprekspartners te enthousiasmeren voor POP
De workshop vindt plaats op:

 • 7 november 2013
 • 12 december 2013

De investering voor deze training bedraagt euro 550,- exclusief BTW, inclusief verblijfskosten en het boek POP in Nederland.

In de VDB Bibliotheek filmpjes, artikelen, blogs, boeken, sfeerimpressies over POP in het algemeen en POP-gesprekken in het bijzonder.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Uw bedrijf (verplicht)

  Datum (verplicht)