Adviesvaardigheden voor de HR-professional

Wie ben ik als adviseur, wie is mijn opdrachtgever en hoe krijg ik invloed als adviseur?

In HR-land zijn een aantal ontwikkelingen gaande die onomkeerbaar zijn. Zo worden allerlei administratieve taken geoutsourced dan wel geautomatiseerd en zijn lijnmanagers in het kader van integraal management verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun medewerkers. Meer en meer verschuift de rol van HR naar die van business- en sparringpartner van de lijn. Van HR-professionals wordt een meer zakelijke en resultaatgerichte aanpak verwacht en dat zij een (voor)trekkersrol vervullen in veranderingstrajecten.  Het gedachtegoed van de bestseller ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman geeft stof tot nadenken bij de attitude van de adviseur.

Na de training:

 • beschik jij over meer kennis van de belangrijke en relevante theorie op adviesgebied
 • heb jij inzicht in de sterke en te ontwikkelen onderdelen van jouw adviserende houding en gedrag (adviesrollen en -stijlen)
 • kun jij als adviseur het adviesgesprek en -traject structureren en sturen
 • ben jij in staat gespreksinterventies effectief in te zetten
 • is jouw flexibiliteit als het gaat om het voeren van adviesgesprekken groter
 • heb jij ideeën en tools om de relatie met de interne klant op te bouwen en te onderhouden
 • is jouw inzicht in en de kennis van de belangrijkste principes van veranderingsmanagement groter

Doelgroep
De training is bestemd voor HR-professionals die hun adviesvaardigheden verder willen ontwikkelen.

Training Adviesvaardigheden voor de HR-professional

Voorafgaand aan de training

Deelnemers lezen voorafgaande aan de training relevante literatuur leest en e-mail hun leeswensen en cases aan de trainer. Verder vullen zij als voorbereiding op de training via internet een Octogrammeting in. Deze test is gebaseerd op het model van Robert Quinn. Na het invullen van de test krijgt eenieder een persoonlijke rapportage toegestuurd. De meting biedt inzicht in de voorkeursadviesstijlen van eenieder in de rol als HR adviseur. De trainer is licentiehouder van Octogrammeting van Online Talent Manager©.

Gedurende de training

Duur : 2 dagen. De tussenliggende periode bedraagt circa 4 weken. Op beide dagen duurt de training van 9.30 uur tot 16.45 uur.
Groepsgrootte : door een groepsgrootte van acht en de huiswerkopdrachten is het praktijkgehalte van de training vanaf de eerste minuut hoog.
Boek : deelnemers ontvangen Het GROTE gesprekkenboek


Na de training

Tot zes maanden na de laatste trainingsdag  kan iedere deelnemer vragen voorleggen aan de trainer, sparren over een casus en of op een andere wijze ondersteund worden bij het toepassen van het geleerde in de praktijk.

Waar moet een goede HR-adviseur eigenlijk aan voldoen?

 • Wat is mijn rol en positie als HR-professional? (zelfreflectie met behulp van Octogrammeting)
 • Hoe ga ik om met de eisen en wensen van mijn klanten?
 • Hoe zorg ik ervoor dat anderen mijn expertise accepteren?

Stap voor stap door het adviesproces

 • Hoe richt ik het adviesproces goed in?
 • Hoe bouw ik met mijn klanten een vertrouwensrelatie op?
 • De contractfase en de daarin opgesloten psychologische processen
 • Hoe achterhaal ik wat het eigenlijk het probleem is? (diagnosticeren)
 • Hoe los ik het probleem op?
 • Adviseren en beïnvloeden
 • Welke invloedstijlen kan ik hanteren?
 • Wat zijn mijn sterke- en ontwikkelpunten? ? (aan de hand van de Octogrammeting)
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik ‘aan de bal blijf?’

Hoe anderen en zelf te veranderen?

 • Wat zijn onze persoonlijke ervaringen met veranderen?
 • Hoe implementeer ik veranderingen, bijvoorbeeld bij klanten?
 • Welke strategieën / interventies kan ik daarbij inzetten?
 • Hoe herken ik weerstand en hoe ga ik er effectief mee om?

De training  vindt plaats op:

 • 10 en 23 september
 • 11 en 25 november

De investering voor deze training bedraagt euro 1.450,-. Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief verblijfskosten, voor eenieder een Octogrammeting en een persoonlijke rapportage en Het GROTE gesprekkenboek.

In de VdB Bibliotheek filmpjes, artikelen, blogs, boeken, sfeerimpressies over adviesvaardigheden.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Uw bedrijf (verplicht)

  Startdatum (verplicht)