Beoordelings- en functioneringsgesprekken, ben DOE! (ook incompany en Online)

Stuur een e-mail naar info@vandenbergtraining.nl als u deze sessie Online (met Zoom, Teams) wilt volgen.

Beoordelen doe je dagelijks

Soms moet je snoeien om te kunnen groeien

Helderheid vooraf voorkomt gekissebis achteraf

Als jij als leidinggevende de drie bovenstaande uitgangspunten in acht neemt, kun jij de prestaties en weer- en wendbaarheid van medewerkers vergroten en medewerkers aanspreken die er met de pet naar gooien. Voorkom dat functionerings- en beoordelingsgesprekken rituele dansen worden als:  ‘we drinken een glas, doen een plas en alles bleef zoals het was’. In deze training wordt besproken hoe elementen van Het Nieuwe Beoordelen in de eigen gesprekscyclus toegepast kunnen worden.

Hoe bespreek je op een Duidelijke, Open en Eerlijke en motiverende wijze in functionerings- en beoordelingsgesprekken de prestaties en motivatie van je medewerkers? Focus op talenten en stimuleer de persoonlijke- en professionele ontwikkeling van medewerkers.

Na de training:

 • weet je hoe functionerings-, POP- en beoordelingsgesprek het beste voorbereid kunnen worden
 • ben jij in staat medewerkers het hele jaar door Duidelijk, Open en Eerlijk (DOE) feedback geven
 • kun jij door te Luisteren, Samen te vatten en Door te vragen (LSD-principe) bij medewerkers de  ON-redenen  (onervaren, onverschillig, onwetend, et cetera) van onvoldoende presteren achterhalen
 • weet je de gesprekken op een gestructureerd wijze te voeren
 • kun jij bij medewerkers hun kernkwaliteiten verder ontwikkelen (Ofman)
 • kun jij met de STARR-methodiek medewerkers leermomenten aanreiken
 • ben jij je bewust van de fouten die voor, tijdens en na de gesprekken gemaakt kunnen worden
 • kun je SMART-doelstellingen formuleren

Doelgroep
Leidinggevenden die met hun medewerkers functionerings-, POP en beoordelingsgesprekken voeren.

Voorafgaand aan de training

De deelnemers bekijken een instructiefilm uit de VdB Blended Learning Academie en e-mailen hun leerwensen aan de trainer. Ook bereiden zij zich aan de hand van de systematiek van de organisatie voor op een gesprek voor dat zij  binnenkort met één van hun medewerkers gaan voeren.

Gedurende de training

Duur : De training duurt van 9.30 uur tot 16.45 uur.
Groepsgrootte : door een groepsgrootte van acht en de huiswerkopdrachten is het praktijkgehalte van de training vanaf de eerste minuut hoog.
Boek : deelnemers ontvangen Het GROTE gesprekkenboek

Na de training

Tot zes maanden na de laatste trainingsdag  kan iedere deelnemer vragen voorleggen aan de trainer, sparren over een casus en of op een andere wijze ondersteund worden bij het toepassen van het geleerde in de praktijk.

 • kennismaking en inventarisatie van de leerwensen
 • wat is het nut en de noodzaak van functionerings-, POP- en beoordelingsgesprekken?
 • wat zijn ontwikkelingen in Beoordelend Nederland? (Het Nieuwe Beoordelen)
 • hoe geef ik mijn medewerkers het hele jaar door (‘beoordelen doe je dagelijks’) Duidelijk, Open en Eerlijk feedback?
 • hoe krijg ik medewerker op hun praatstoel? (LSD-principe: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen)
 • hoe stel ik een beoordeling op? (opdracht beoordelingsfouten)
 • hoe voer ik op een gestructureerde wijze een functionerings-, POP en beoordelingsgesprek?
 • hoe ontdek ik kernkwaliteiten bij mijn medewerkers en reik ik hen uitdagingen aan?
 • oefenen, oefenen en nog eens oefenen (praktijkcases van de deelnemers)
 • evaluatie

De training vindt plaats op:

 • 17 oktober
 • 14 november

 

De investering voor deze training bedraagt euro 600,- exclusief BTW, inclusief verblijfskosten en Het GROTE gesprekkenboek.

In de VDB Bibliotheek filmpjes, artikelen, blogs, boeken, sfeerimpressies over beoordelings-, functionerings- en POP-gesprekken.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Uw bedrijf (verplicht)

  Datum (verplicht)