Intercultural Awarness

Begrijpt u niet waarom uw medewerkers totaal verschillend reageren op uw boodschap?

Kijkt u ook wel eens raar op van een reactie op uw goed bedoelde feedback?

Vindt u het lastig om met klanten met en ‘andere’ achtergrond om gaan en ontstaat dan in (onderhandelings)gesprekken te vaak een Babylonische spraakverwarring?

Wist u dat jezelf leren kennen enorm helpt om de ander te begrijpen?

Deze en vele andere vragen worden op een interactieve en praktische wijze beantwoord in de training “De kunst van het oogsten van een betere teamsamenwerking op basis van bestaande interculturele verschillen”. Het uitgangspunt van deze training is dat effectief communiceren en samenwerken met mensen die verschillen in geloof, sexe, leeftijd, ras, et cetera start met het (her)ontdekken van de eigen culturele achtergrond en het eigen normen- en waardenpatroon. Ook wordt in deze training aandacht gegeven aan hoe diversiteit is in te zetten om het ontstaan van ‘Groupthink’ (een ontwrichtend groepsdynamisch fenomeen) in uw team tegen te gaan.

Na de training:

 • beschik jij over de kennis en het begrip over de theorie van het constructionisme.
 • kun jij ‘Babylonische’ spraakverwarringen, misverstanden en onbegrip voorkomen
 • ben jij in staat je in te leven in hun gespreks-, en samenwerkingspartners of medewerkers waardoor de communicatie effectiever verloopt
 • begrijp jij dat ook tussen ‘autochtone’ Nederlandse medewerkers (grote) interculturele verschillen bestaan en dat die belangrijk zijn voor het goed functioneren van het team.
 • herken je symptomen van ‘Groupthink’ en beschikken zij over de tools om van het team weer een (h)echt samenwerkend team te maken
 • kun jij diversiteit van het team benutten bij het verbeteren van prestaties

Doelgroep
Iedereen (met name leidinggevenden en ) die in de werksituatie te maken krijgt met klanten en medewerkers met een ‘andere (culturele) achtergrond’. Zij willen meer greep krijgen op de effecten die interculturele verschillen hebben op de communicatie en zo verwarringen en onbegrip weg te nemen. Ook willen zij de diversiteit van hun team benutten om ’groupthink’ binnen hun team te voorkomen

Voorafgaand aan de training vullen de deelnemers een vragenlijst toegestuurd die als ‘werkmateriaal’ dient tijdens de training. Jan de Groen leidt binnen de GGz Breburg Groep het project ‘Diversiteit in de Zorg’. Het project is in het kader van het provinciale project  ‘Kleurrijk Brabant Zorgt’ tot best practice uitgeroepen.

Voor de training: vragenlijst voor leerwensen

Duur :1 dag, de training start om 12.45 uur met een gezamenlijke lunch. De daadwerkelijke training begint om 13.30 uur en eindigt om 20.00 uur.
Groepsgrootte : maximaal 12 deelnemers
Boek :praktische syllabus

 

Na de training

Tot zes maanden na de laatste trainingsdag kan iedere deelnemer vragen voorleggen aan de trainer, sparren over een casus en of op een andere wijze ondersteund worden bij het toepassen van het geleerde in de praktijk.

 • ontvangst, kennismaking en inventarisatie leerwensen
 • de theorie van het constructionisme
 • ontdekking van de eigen cognitieve filters en de relativiteit van het eigen perspectief
 • het individu versus de dominante groep
 • Groupthink als pathologisch groepsdynamisch fenomeen in een groep
 • verschillende taalconventies
 • culturele kennis quiz

De training vindt plaats op:

 • datum in overleg te bepalen

De investering voor deze training bedraagt euro 595,- exclusief BTW, inclusief verblijfskosten.

In de VdB Bibliotheek filmpjes, artikelen, blogs, boeken, sfeerimpressies over intercultural awarness en diversiteit.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Uw bedrijf (verplicht)

  Datum (verplicht)