Verzuimgesprekken (ook incompany)

Ziek is ziek, verzuim is een keuze

Hoe komt het dat medewerkers die, als zij in de ochtendkracht lezen dat er een griepepidemie op komst is, zich prompt ziek melden? Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze. Immers, wat doet iemand die ’s-ochtends met hoofdpijn opstaat? Neemt hij een aspirientje en gaat hij naar zijn werk of blijft hij thuis? Ook leidinggevenden maken keuzen. Verloopt die ziekmelding via hen en houden zij contact met de afwezige medewerker? Voeren zij een verzuimgesprek met een medewerker die zich nu al voor de vierde keer dit jaar zich op maandag ziek meldt? Voeren zij Vitamine-A-gesprekken om ziekteverzuim te voorkomen, laten zij spoedcontroles uitvoeren en bespreken het Sociaal Medisch Team de langdurige en moeilijke ‘gevallen’?

de_energiebekker

Verzuim is een optelsom van keuzes en dus een vorm van gedrag en gedrag in beïnvloedbaar. Wat is de rol van de leidinggevende bij voorkomen en terugdringen van het verzuim? De antwoorden worden gegeven in de training Verzuimgesprekken.

Na de training:

 • ben jij je nog meer bewust van jouw rol bij het voorkomen en terugdringen van het ziekteverzuim
 • ben jij in staat een onderscheid te maken tussen wit, grijs en zwart verzuim
 • heb jij ideeën hoe ziekteverzuim voorkomen kan worden (‘voorkomen is beter dan genezen’)
 • weet jij hoe de verzuimdrempel verhoogd kan worden
 • ben jij in staat om met (zelf)vertrouwen en vragend de ON-redenen van het (grijs)verzuim te achterhalen en op- en aan te pakken
 • kun jij op vier momenten je invloed aanwenden om het verzuim terug te dringen
 • beschik jij over ideeen om je medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen (verlagen van de terugkeerdrempel)
 • kun jij op een effectieve wijze een telefonische ziekmelding en een verzuimgesprek voeren

Het overall doel van de training is jij je als leidinggevenden nog meer bewust bent van jouw belangrijke rol bij het voorkomen en terugdringen van het verzuim en hoe jij aan deze rol vorm en inhoud kan geven.

Doelgroep
Leidinggevenden die het terugdringen van het verzuim op hun afdeling nog meer voortvarend op willen pakken.

Voorafgaand aan de training

De deelnemers bekijken een instructiefilm uit de VdB Blended Learning Academie en e-mailen hun leerwensen aan de trainer. Ook bereiden zij zich voor op een verzuimgesprek dat zij binnenkort met één van hun medewerkers gaan voeren.

Gedurende de training

Duur : De training duurt van 9.30 uur tot 16.45 uur.
Groepsgrootte : door een groepsgrootte van acht en de   huiswerkopdrachten is het praktijkgehalte van de training vanaf de eerste minuut hoog.
Boek : deelnemers ontvangen Het GROTE gesprekkenboek


Na de training

Tot zes maanden na de laatste trainingsdag kan iedere deelnemer vragen voorleggen aan de trainer, sparren over een casus en of op een andere wijze ondersteund worden bij het toepassen van het geleerde in de praktijk.

 • kennismaking en inventarisatie van de leerwensen
 • wat is wit, grijs en zwart verzuim?
 • hoe verminder ik de verzuimnoodzaak, -behoefte en -gelegenheid? (opdracht)
 • hoe verhoog ik de verzuimdrempel en verlaag ik de terugkeerdrempel?
 • hoe achterhaal ik de redenen van het verzuim? (LSD-principe: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen)
 • wanneer en hoe kan ik mijn invloed aanwenden om het verzuim terug te dringen:

– moment 1: telefonische ziekmelding (oefenen)

– moment 2: aandacht tijdens ziekte

– moment 3: werkhervattingsgesprek

– moment 4: verzuimgesprek (‘verzuim met een luchtje’).

 • oefenen, oefenen en nog eens oefenen (praktijkcases van de deelnemers)
 • evaluatie

De training vindt plaats op:

 • 20 juni
 • 17 september
 • 24 oktober
 • 26 november

De investering voor deze training bedraagt euro 600,- exclusief BTW, inclusief verblijfskosten en Het GROTE gesprekkenboek.

In de VdB Bibliotheek filmpjes, artikelen, blogs, boeken, sfeerimpressies over ziekteverzuim in het algemeen en verzuimgesprekken in het bijzonder.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Uw bedrijf (verplicht)

  Datum (verplicht)