Opleiden bij Van den Berg Training & Advies loont!

Een leven lang leren: is het al die inspanning waard? Onderzoek geeft een verrassend eenduidig antwoord: ja. Wat blijkt eruit? De productiviteitsstijging is ongeveer tweemaal zo groot als de stijging in het loon. In andere woorden: opleiden loont. Voor de medewerker die er na zijn inspanningen in salaris op vooruit gaat. Voor de werkgever, die onder de streep een positief effect vindt van zijn uitgaven. Klik hier voor het uitgebreide artikel Het is bewezen, opleiden loont (MT)

Onze succesfactoren
Voorafgaande aan de training mailen de deelnemers hun leerwensen en cases aan de gepokt en gemazelde trainer. Ook lezen zij relevante literatuur en bekijken online een cursus. Hierdoor is het praktijkgehalte van de training vanaf de eerste minuut hoog, zeker omdat met een aantal deelnemers op de werkplek intakegesprekken zijn gevoerd.

Tot zes maanden na de laatste trainingsdag kan iedere deelnemer vragen voorleggen aan de trainer, sparren over een casus en of op een andere wijze ondersteund worden bij het toepassen van het geleerde in de praktijk.

Klik hier en lees wat deelnemers schrijven over onze resultaatgerichte wijze van trainen.