Revival van het POP

REVIVAL VAN HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Misschien kunnen we het nog ons herinneren, het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) was in de vorige eeuw de haarlemmerolie voor het binden, boeien, employabel krijgen en houden van medewerkers. In de meeste cao’s werd een POP zelfs verplicht gesteld. Wellicht weten ook nog dat het doek viel voor dit zo bewierookte instrument. Toentertijd merkte ik dat lijnmanagers in opstand kwamen omdat competentiemanagement te veel omvattend was en POP-systemen te ingewikkeld. Toen de economische tegenwind ging waaien, leek POP een vroege dood te sterven. Nu merk ik dat POP aan een heuse revival bezig en wel op drie redenen.

Levensfasegericht HR
Het is mijn ervaring dat bij het ontwikkelen en introduceren van levensfasegericht HR (dat natuurlijk gewoon goed HR-beleid is) er vaak geen grote veranderingen van regelingen of instrumenten nodig zijn. Het inventariseren van de krachten, behoeften, aandachtspunten en kansen bij medewerkers uit de Starters-, Spitsuur-, Stabilisatie- en Senior-fase (de 4 S-en) in een POP geeft al voldoende informatie om praktisch handen en voeten te geven aan levensfasegericht HR. Het POP-formulier dus verrijken met vragen over de verschillende levensfasen en POP kan prachtig en krachtig mee liften met de opmars van levensfasegericht HR.

Binden en boeien
Het is als dweilen met de kraan open als eenmaal met veel moeite aangetrokken medewerkers na een half jaar al weer door de achterdeur vertrekken omdat ontwikkelverwachtingen niet werden ingelost. Als in een POP afspraken over professionele- en persoonlijke ontwikkeling kunnen worden gemaakt, is er voor medewerkers één reden minder om de organisatie de rug toe te keren.

Aantrekkelijke werkgever
Veel organisaties voeren momenteel een ware overlevingsstrijd op de arbeidsmarkt. Voor organisaties die in hun (arbeidsmarkt)communicatie geen aandacht schenken aan de tijd, het budget en de ruimte die zij bieden voor de persoonlijke- en professionele ontwikkeling van haar medewerkers, halen schoolverlaters en andere werkzoekenden inmiddels hun neus op. Wil je sollicitanten aan tafel krijgen, dan moet je op voorhand tegemoet komen aan hun ontwikkelwensen. Het POP biedt hierin soulaas.

Merken jullie ook dat POP aan een revival bezig is?

Jacco van den Berg
info@vandenbergtraining.nl