SFA-regiobijeenkomsten over duurzame inzetbaarheid leveren waardevolle informatie op

SFA is bezig HR-tools te ontwikkelen om de branche te ondersteunen en neemt de ervaringen en wensen van architecten daarin mee. Waar loop je in de praktijk tegenaan en op welke manier kan SFA hierin ondersteunen? De regiobijeenkomsten hebben hierover veel aandachtspunten opgeleverd.

Marianne Berenschot, directeur van SFA-architecten: “De regiobijeenkomsten in Rotterdam, Eindhoven, Arnhem en Zwolle waren stuk voor stuk interessant. Met de deelnemers hebben we goede gesprekken gevoerd en ook onderling werd veel met elkaar gedeeld en uitgewisseld.

“Goede gesprekken en veel kennisuitwisseling”

We hebben informatie opgehaald over de manier waarop architectenbureaus de gespreksvoering hebben ingericht en welke tools hiervoor worden ingezet. Maar het heeft ook inzicht opgeleverd in thema’s als werkplezier maar ook werkdruk en hoe bijvoorbeeld jonge afgestudeerde architecten worden begeleid en welke aandacht er is voor medewerkers die juist al jaren bij een bureau werken. We hebben steeds de vraag gesteld waar deelnemers in de praktijk tegenaan lopen en hoe wij daar vanuit SFA in kunnen ondersteunen. Het leverde zinvolle gesprekken op, ook tussen de deelnemers onderling!

‘Ook leuk dat de deelnemers zes maanden na de laatste trainingsdag een door henzelf op de laatste trainingsdag geschreven brief met leerwensen op het werk- of thuisadres gaan ontvangen. Deze brief is een goede aansporing om de actie-/ontwikkelpunten aan de slag te gaan. Verder vertelde er eentje vol trots dat hij sinds de training meer zelfvertrouwen medewerkers feedback geeft en verzuimgesprekken voert. Mooi toch?!’

Stel jezelf de vraag

Tijdens de bijeenkomsten die werden geleid door Jacco van den Berg van Van den Berg Training & Advies kwamen ondermeer de volgende essentiële vragen aanbod:

  • Wanneer is voor jou als medewerker een gesprek geslaagd? Waarover wordt dan gesproken en met wie?
  • Wat is de reden dat jij voor het architectenbureau werkt en wil blijven werken en op welke wijze kunnen gesprekken hieraan bijdragen?

En voor werkgevers de “waarom-doen-we-het-eigenlijk-vraag”:

  • Wat is de reden dat wij gesprekken voeren met onze medewerkers en wat willen we binnen ons bureau bereiken met de gesprekken?

‘Het is aan de deelnemers om het geleerde toe te passen. Omdat zij vanaf dag 1 van de training een buddy hebben gekozen, hebben wij hier vertrouwen in. Verder is het waardevol dat zij de e-learningmodules Praktisch leidinggeven en Beoordelings- en functioneringsgesprekken kunnen bekijken.

Jacco van den Berg van Van den Berg Training & Advies en auteur van het boek Het Prestatiemenu nam tijdens de bijeenkomsten de deelnemers mee in de ontwikkelingen van gesprekken voerend Nederland. Er werden levendige gesprekken gevoerd over het stimuleren van medewerkers en hoe je er als medewerker voor zorgt dat je zelf blijft ontwikkelen.

Het advies van Jacco van den Berg aan werkgevers: “focus op de sterke punten van je werknemers”. En richting werknemers zegt Van den Berg: “presteren en leren is een continu proces.”

Bron: website SFA Stichting Fonds Architectenbureaus