Functioneringsgesprekken bij Van Uden

vanuden

Wat is de reden voor de training Functioneringsgesprekken
Binnen Van Uden voeren leidinggevenden al jaren met hun medewerkers functioneringsgesprekken. Wij kregen terug dat het formulier bewerkelijk was en constateerden zelf dat niet iedere leidinggevende die aandacht aan het gesprek besteedde die het verdient. Tijd voor actie.

Als afdeling HR hebben wij vorig najaar in overleg met leidinggevenden en de OR een nieuw formulier ontwikkeld. Daarnaast hebben we nagedacht over hoe we leidinggevenden nog meer bewust kunnen maken van het nut en de noodzaak van functioneringsgesprekken.

Training voor het MT
Het trainingstraject startte met een training voor Directie en MT. In deze sessie werden de laatste punten op de i gezet voor wat betreft het formulier, de handleiding en de flyer voor de medewerkers.

Ook werd hun rol benadrukt voor een succesvolle introductie en ingegaan op het belang van uniforme beoordelingen en hoe deze zo veel als mogelijk te realiseren. Van Uden kent verschillende vestigingen, en dan zou het vreemd zijn als in Haaften allemaal uitstekend functionerende medewerkers werken en in Waddinxveen alleen maar matige. Of de ene leidinggevende is dan te mild en of de ander te streng. Of de ene leidinggevende stelt te lage eisen aan het functioneren van zijn medewerkers en of de ander legt de lat juist te hoog. Het was een interessante discussie zo heb ik begrepen.

Wat kwam er zo al in de training aan bod?
Speciaal voor deze training is een invuloefening voor een beoordeling ontwikkeld. Met de informatie uit deze opdracht moesten de deelnemers levensecht het nieuwe formulier invullen. Dit was hun eerste kennismaking met het nieuwe formulier en onduidelijkheden werden meteen weggenomen en vragen beantwoord. Een mooi neveneffect van deze opdracht was dat menig deelnemer de bekende beoordelingsfouten maakten. Maar beter in de training de fouten al een keer gemaakt te hebben dan in het echt.

Ook is uitgebreid stil gestaan bij formuleren van heldere doelstellingen (SMART). Het was leuk en goed om te zien dat leidinggevenden in de training, maar ook daar buiten, met elkaar doelstellingen zijn gaan formuleren voor medewerkers die zij aansturen. Van een orderpicker in Waddinxveen mag immers hetzelfde verwacht worden als van zijn collega in Haaften. Wederom een waardevolle stap richting uniforme beoordelingen.

Wat zijn de resultaten?
We horen positieve geluiden naar aanleiding van de vijf trainingen. Leidinggevenden vinden het formulier bruikbaarder, alsook de doelstellingen aan de hand waarvan de medewerkers worden beoordeeld. Voor 1 april dienen de gesprekken gevoerd te zijn en onze leidinggevenden zijn hier druk mee bezig.

Wat is de reden voor de keuze van het bureau?
Zelf heb ik bij Van den Berg Training & Advies de training Adviesvaardigheden voor de P&O professional gevolgd. Dat is goed bevallen en kort daarna heb ik hen benaderd voor deze training.

Ook bij deze training is aan de verwachtingen voldaan. Bij het ontwikkelen van het formulier en het schrijven van de handleiding is door Van den Berg Training & Advies kritisch meegedacht. Om de medewerkers te informeren is een makkelijk leesbare flyer geschreven en de training is praktisch ingestoken. Nu zijn de leidinggevenden aan zet!

Marjolein Poot

Adviseur HR Van Uden