Verdien ik wel genoeg? B-verpleegkundige, 2.741 euro (36 uur)

Terug naar je oude loon, na een tijd te zijn weggeweest. Hoe werkt dat?

Bezuinigingen van een werkgever kunnen nogal eens onvrede veroorzaken op de werkvloer. Ook Gerda is niet zo blij als ze, na jaren als verpleegkundige in de crisisinterventie te hebben gewerkt, minder salaris krijgt. Ooit zat ze met haar vijftien jaar ervaring in schaal 50. Een overstap naar een andere functie lonkte en dat ging gepaard met een lager salaris in een andere schaal (45, 2.741 euro bruto per maand).

Nu ze sinds twee jaar weer terug is in de crisisinterventie, wil ze ook terug naar haar oude loon, maar dat gaat nog niet zo makkelijk. ‘Het beleid van het ziekenhuis is schaal  50 verpleegkundigen weg te  reorganiseren. Ik heb nu een gevoel van onredelijke beloning. Het voelt onterecht dat collega’s wel in schaal 50 zitten en hetzelfde werk doen.’

‘Gemotiveerd verzoek tot herindeling doen’

Jacco van den Berg – Van den Berg Training & Advies: ‘Je doet hetzelfde werk als je collega’s maar verdient minder. En dat voelt niet goed. Normaal gesproken is het zo dat medewerkers die hetzelfde werk doen, hetzelfde functieprofiel hebben en dus in dezelfde FWG-schaal zitten. Hoe hoog zij in die schaal zitten, hangt af van het aantal ervaringsjaren. Gezien jouw geschiedenis denk ik dat jouw salaris is ingeschaald op het einde van FWG-schaal 45. Is dat zo?’

#Verpleegkundige Gerda wil terug naar oude #salaris na een tijd op een andere functie. Hoe werkt dat?

‘Binnen de GGZ zijn er instellingen die alle verpleegkundigen op dit soort afdelingen in FWG-schaal 50 honoreren. Andere instellingen hanteren de FWG-schaal 45, tenzij het om een (senior)verpleegkundige gaat. Vaak heeft deze verpleegkundige een ander functieprofiel omdat hij of zij beperkte coördinerende, leidinggevende- of extra taken heeft. In jouw verhaal lees ik voldoende argumenten om een verzoek om een herindeling van de functie aan te vragen.’

‘Mijn advies is bij P&O een gemotiveerd verzoek tot herindeling van de functie aan te vragen. Op haar beurt zal de P&O-er de vraag neerleggen bij de commissie herindeling FWG die aansluitend de juistheid van het functieprofiel onderzoekt. En dan hoor je of je krijgt waar je meent recht op te hebben.’

Stapje terug in loopbaan: vrijwillig en fataal?

Maarten Stigter – Berenschot: ‘Blijkbaar heb je zes jaar geleden in je salaris een stapje terug gedaan, toen je na vijftien jaar in de crisisinterventie te hebben gewerkt, naar een andere functie bent overgestapt. De consequentie van deze stap was dat je in een lagere schaal terecht kwam. Maar toen je weer terugging in je oude functie bij de crisisinterventie, ben je niet teruggeplaatst in die hogere salarisschaal, hoewel je directe collega’s (die volgens jou hetzelfde werk doen), wel in die hogere schaal worden uitbetaald. Hoe kan dat?’

‘Het is in dit soort situaties altijd de vraag of de betreffende collega’s echt hetzelfde werk doen. Natuurlijk, je hebt dit werk eerder gedaan en bent ervaren. Je hebt zelfs het idee dat je ‘de kar trekt’ voor je collega’s. Punt is dat de werkgever de mogelijkheid heeft om medewerkers in verschillende functies aan te stellen, met elk andere werkzaamheden en een ander opleidings- en salarisniveau.’

‘Hogere salarisschaal wegreorganiseren’

‘Jouw werkgever lijkt zich goed bewust van die mogelijkheid en probeert (misschien wel onder druk van bezuinigingsmaatregelen in de zorgsector) op personeelskosten te besparen door niet ‘onnodig’ dure functionarissen in dienst te nemen. Jij zegt dat het zelfs ‘beleid’ is van het ziekenhuis om verpleegkundigen in de hogere salarisschaal ‘weg te reorganiseren’. In principe zou dit moeten betekenen dat nieuwe collega’s, die op grond van hun lager gewaardeerde functie een lager salaris ontvangen, dan ook met minder zware taken en beperktere verantwoordelijkheden worden belast.’

‘De werkgever zou daarop moeten toezien. Maar in de praktijk komt het ‘samen’ werken er misschien op neer dat dit onderscheid op de werkvloer nauwelijks wordt gemaakt, waardoor het gevoel kan ontstaan dat deze medewerkers ‘hetzelfde’ werk doen als hun collega’s in de hogere salarisschaal.’

‘Is je baas tevreden?’

‘Als je echter daadwerkelijk méér doet dan waarvoor je wordt betaald, méér dan wat er in je functiebeschrijving staat, en dat wordt ook van je verwacht door je werkgever, dan is er alle aanleiding om aan je werkgever te vragen om je functie aan te passen of deze opnieuw te laten waarderen volgens de functiewaarderingssystematiek in de cao.’

Begin bij een herwaardering of #herindeling van je #functie bij het begin: is je #baas tevreden?

‘Wat me opvalt in je verhaal is dat jij bij jouw functiewijziging zes jaar geleden niet van werkgever bent veranderd. Een salarisverlaging als je van functie verandert bij dezelfde werkgever is niet erg gebruikelijk. Dat gebeurt eigenlijk alleen als zo’n functiewijziging vrijwillig is of als er een functioneringsprobleem was (demotie). Een belangrijke vraag is dan ook of je baas nu echt tevreden is: ‘redelijk tot goed’ klinkt niet heel enthousiast. En uit het feit dat je zegt ‘niet te weten’ of hij wel blij met je is, leid ik af dat hij er in elk geval weinig van laat merken, als hij dat wel is. Het lijkt mij een verstandige eerste stap, om vóórdat je over de inhoud van je functie en de hoogte van je salaris begint, het eerst maar eens daarover te hebben met je leidinggevende.’

‘Pas op voor neerwaarste herwaardering collega’s’

Marco Borsboom – Abvakabo FNV: ‘In eerste instantie zou ik met collega’s uitzoeken of de functiebeschrijvingen dezelfde zijn of niet. Als iedereen dezelfde functiebeschrijving heeft, dan is er een collectief probleem waarmee de collega’s naar de werkgever kunnen stappen. Als de functiebeschrijvingen echter verschilt, dan kan herwaardering van de lager ingedeelde functie worden gevraagd. Let wel op: het kan zijn dat de lager ingeschaalde werknemer méér doet dan van hem op grond van de functiebeschrijving wordt verwacht. Dat betekent niet dat de werkgever dat meteen moet gaan betalen.’

‘Het kan ook zijn dat de hogere FWG indeling niet op grond van de functiebeschrijving kan worden gerechtvaardigd. In dat geval dreigt neerwaartse herwaardering van collega’s, overigens wel met garantieregeling. Sta daar wel even bij stil voordat je stappen richting werkgever onderneemt.’