Verdien ik wel genoeg – counselor verslavingszorg, 2.340 euro (32 uur)

Erik heeft veel verantwoordelijkheden en krijgt goede beoordelingen. Zou hij niet net zo veel moeten verdienen als een psycholoog?

Eriks baan is niet niks. Als counselor in de verslavingszorg begeleidt hij nu een jaar negen cliënten. Hij leidt groepssessies, heeft individuele gesprekken met cliënten, en is verantwoordelijk voor het bewaken van de veiligheid op de afdeling. Als er nieuwe mensen naar de kliniek komen, dan voert hij intakegesprekken. Het werk is enerverend, en zijn beoordelingen goed tot uitstekend.

Voor het werk krijgt Erik een bruto salaris van 2.340 euro per maand. Niets mis mee. Of toch? Er zit hem toch iets dwars. ‘De titel counselor is in Nederland is niet erg bekend. Vanwege die titel verdien ik minder dan een psycholoog, en stijgt mijn salaris ook langzamer. Terwijl ik meer groepstherapie geef dan de psychologen op mijn werk.’ Zou Erik niet evenveel moeten verdienen?

Interne bezwarencommissie

Corrie van der Steen (CNV Publieke Zaak): ‘Op basis van de CAO GGZ worden functies beschreven en gewaardeerd aan de hand van het voor de gezondheidszorg geldende functiewaarderingssysteem FWG 3.0. U kunt bij uw werkgever inzage krijgen in dit systeem. Als u het niet eens bent met de functiebeschrijving of de waardering van uw functie kunt u daartegen binnen 30 dagen bezwaar maken bij een interne bezwarencommissie. In hoofdstuk 7 van de CAO GGZ treft u hierover meer informatie aan.

Waarom verdient counselor Erik niet net zo veel als een psycholoog?

Een jaar nadat de functie voor het laatst is vastgesteld kunt u om een herindeling van uw functie verzoeken. Ik adviseer u om zo gemotiveerd mogelijk aan te geven waarom u van mening bent dat uw functie heringedeeld moet worden. Als de titel counselor in Nederland niet bekend is, kunt u uw werkgever hierover meer informatie verschaffen en onderbouwen aan welk functieniveau u voldoet.

Als het verzoek wordt afgewezen, kan daartegen weer binnen 30 dagen bezwaar worden gemaakt.

De functienaam is niet bepalend voor de hoogte van het salaris. Hoe hoog een functie wordt ingeschaald is afhankelijk van de functie-inhoud. Aan diverse gezichtspunten, zoals kennis, zelfstandigheid, risico’s, verantwoordelijkheden en invloed worden volgens het FWG-systeem punten toegekend en het totale puntenaantal bepaald in welke functieschaal de functie wordt ingedeeld.

De werkgever stelt jaarlijks met de ondernemingsraad een scholingsplan en -budget vast en aan de hand daarvan wordt vastgesteld welk deel van uw studiekosten door de werkgever vergoed wordt. U kunt dit scholingsplan raadplegen om te bezien of inderdaad een kwart van de kosten van de door u gevolgde scholing voor uw rekening komen.’

‘Ga met je leidinggevende in gesprek’

Marieke Visser (Berenschot): ‘In Nederland is de counselor in gezondheidsland relatief onbekend (in vergelijking tot gevestigde beroepen als verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog of psychiater). Het beroep counselor is geen beschermd beroep conform de wet BIG (zoals bijvoorbeeld de gezondheidszorgpsycholoog dat wel is). Dit maakt ook dat er meer wildgroei mogelijk is in opleidingen en functie-inhoud. Ik kan me voorstellen dat dit het voor je werkgever lastiger maakt om de juiste salarisschaal te bepalen. Er is immers minder referentiemateriaal. Dit maakt het ook voor mij lastig om te beoordelen of je in de juiste salarisschaal bent ingedeeld.

Zelf gebruik je als referentie de functie psycholoog. Je hebt de indruk dat je dezelfde taken en verantwoordelijkheden hebt als een psycholoog, maar dat je toch minder verdient. De salarisschaal wordt bepaald op basis van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Mijn advies is om met je leidinggevende te onderzoeken in hoeverre er daadwerkelijk overeenkomsten en verschillen zijn tussen jouw functie en die van psycholoog. Veelal is de psycholoog verantwoordelijk voor de diagnostiek en het opstellen en realiseren van het behandelplan. Hoe is dit bij jouw organisatie geregeld? En hoe verhoudt dit zich tot jouw functie? Naast het type werkzaamheden speelt ook de cliëntenpopulatie een rol. Is het type cliënten dat op jouw afdeling behandeld wordt vergelijkbaar met de cliënten die behandeld worden door de psycholoog? Of is daarbij sprake van meer complexe of meervoudige problematiek?

Door hierover met je leidinggevende in gesprek te gaan, krijgt je een goed inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen beide functies. Bevestigt dit je vermoedens dat de functies vergelijkbaar zijn? Of zijn er toch meer verschillen dan vooraf gedacht? Als de overeenkomsten groot zijn, ligt het natuurlijk voor de hand dat de salarisschaal ook vergelijkbaar is. Maar wellicht lijken de functies toch niet zoveel op elkaar en is het verschil in salarisschalen daarmee te rechtvaardigen.

De titel counselor is niet zo bekend in Nederland. Verdient Erik daarom minder dan een psycholoog?

Als je meer inzicht hebt in beide functies, heb je in ieder geval een sterker verhaal richting de  werkgever bij een eventueel pleidooi voor een hogere schaal. Succes!’

‘Opleiding is ook vorm van beloning’

Jacco van den Berg (Van den Berg Training & Advies): ‘Jouw salaris is met 2.340 euro bruto per maand bij een 32 uurs arbeidsovereenkomst niet te hoog en niet te laag. De indeling in FWG50 is vergelijkbaar met de indeling van bijvoorbeeld een maatschappelijk werker en een senior HBO-verpleegkundige. Dit zijn functies waarin aan een aantal cliënten zorg wordt verleend.

Counselor is in Nederland geen academische opleiding en dat is die van psycholoog wel. Dat is waarschijnlijk dan ook één van de redenen waarom je minder verdient dan een psycholoog. Weet je overigens of de counselor-opleiding hier erkend is? Verder verzorg je groepssessies maar is dit hetzelfde als het geven van groepstherapie? Het laatste kan en mag je doen als je geregistreerd bent als groepstherapeut. Sommigen GZ-psychologen of Klinisch psychologen hebben deze registratie. Tot slot, je geeft leiding aan één persoon en dat kan ook nog binnen de range van de verantwoordelijkheden van functies in FWG50 vallen.

Fijn voor je dat de werkgever je in staat hebt gesteld om de counselor opleiding te volgen en bereid is om 75 procent van de kosten voor haar rekening te nemen. Dit is natuurlijk ook een vorm van beloning. Als je van mening blijft dat jouw functie ondergewaardeerd is, kun je altijd nog om een herindeling en herijking vragen. Ik acht de kans op succes klein, maar deze wordt misschien groter als jij krachten bundelt.’