Verdien ik wel genoeg – inkoper-verkoper, 2.595 euro bruto (32 uur)

Sanne zag op haar loonstrookje ineens dat ze 1,25 euro per dag loonsverhoging had gekregen. ‘Is dat niet een beetje summier?’

Dilemma

De 53-jarige Sanne is al meer dan tien jaar inkoper en verkoper bij een winkel in de detailhandel. Ze werkt vijf dagen per week, samen met nog twee andere collega’s en haar directe leidinggevende, verzorgt de inkoop van producten en helpt bij de verkoop ervan aan klanten. Hoewel ze al lang bij de winkel werkt, heeft ze geen idee of haar werkgever tevreden is. Beoordelingsgesprekken heeft ze niet, en targets worden door de werkgever ook niet opgesteld.

Voor haar werk krijgt ze iedere maand bijna 2600 euro bruto op haar rekening bijgeschreven. Tot ze afgelopen maand plotseling zag dat ze salarisverhoging had gekregen. Er werd 1,25 euro per dag extra aan haar salaris toegevoegd. ‘Is dat niet een beetje summier?’, vraagt ze zich cynisch af. ‘Mijn werkgever denkt waarschijnlijk dat het op deze manier wel allemaal lekker makkelijk gaat.’

Advies

Pauline Rinkel – Berenschot

Dat je op je werk doelen vast stelt voor jezelf daar is natuurlijk niets op tegen. Of jouw doelen dezelfde zijn als die van je werkgever en vervolgens beloond worden met een salarisverhoging is een tweede. Normaliter zijn dit zaken die onderdeel uit maken van het beoordelingssysteem en de daarbij behorende gesprekken cyclus. Zo’n  cyclus start met een doelstellingengesprek waarin je met je werkgever afspraken maakt voor de komende periode. Vervolgens evalueer je tussentijds hoe het gaat in een voortgangsgesprek.

Sanne zag op haar loonstrookje dat ze 1,25 euro per dag loonsverhoging had gekregen. ‘Is dat niet een beetje summier?’

Aan het einde van het jaar wordt door je werkgever een eindbeoordeling gemaakt en wordt ook het punt wel of geen salarisverhoging besproken. Het voeren van een functioneringsgesprek is voor je werkgever echter geen verplichting. Mijn advies is om bij je werkgever navraag te doen over het beleid rondom beoordelen en belonen. Daarnaast  kun je natuurlijk zelf het gesprek aan gaan. Wat verwacht je werkgever nu eigenlijk van jou en vice versa? Wat is er mogelijk qua salarisverhoging en wat moet je daarvoor doen. Gangbaar is een verhogingspercentage van 4 a 5% wanneer een medewerker goed functioneert. Succes!

Jacco van den Berg – Van den Berg Training & Advies

Je hebt geen idee of je leidinggevende, die letterlijk en figuur naast je zit, tevreden over jou en jouw functioneren is. Ook weet je niet of je in een CAO zit. Verder heeft jouw leidinggevende je nooit targets meegegeven en daarom heb jij die jezelf maar opgelegd. Weet natuurlijk niet van het naadje van de kous, maar vragen te over.

Zo zeg je de ‘eigen’ targets te realiseren maar ik weet niet of deze doelstellingen hoog of  ‘in gegraven’ zijn. In het laatste geval is het realiseren ervan geen kunst. Ook weet ik niet of de extra omzet die jij op jouw conto schrijft, winstgevend is. Want daar gaat het in het winkelbedrijf natuurlijk om. En wat is de reden dat je niet even de CAO van de detailhandel of levensmiddelen er op naslaat? Kun je meteen bepalen of je juist bent ingeschaald en of de ontvangen loonsverhoging conform de CAO. Wordt jouw salaris wel gecorrigeerd met de inflatiecorrectie?

Mijn advies is met de CAO onder de arm onder het genot van een kop koffie eens een goed gesprek met je leidinggevende te voeren. Is de lucht geklaard en zijn afspraken gemaakt waardoor jullie niet maar langs elkaar heen lopen en praten, zou je de salariskwestie aan kunnen kaarten. Zo is het in jouw branche heel gebruikelijk dat meer marge met een bonus wordt beloond. Dus niet alleen praten met klanten en collega’s, maar nu ook met je leidinggevende.

Agostino Di Giacomo Russo – bestuurder CNV Dienstenbond

Uw vraag was of uw loonsverhoging van 1,25 euro netto per dag voldoende is met het oog op uw prestaties. U bent werkzaam in de detailhandel, en u valt niet onder een cao loonschaal. Dit houdt in dat u geen cao loonsverhogingen ontvangt. Uit uw verhaal begrijp ik dat uw werkgever u een beperkte loonsverhoging gegeven heeft, zonder hierover met u in gesprek te gaan. Omdat u niet onder een cao valt, is uw enige optie om zelf met uw werkgever in onderhandeling te gaan over uw loonsverhoging.

Verdien ik wel genoeg – inkoper-verkoper, 2.595 euro bruto (32 uur)

Argumenten die u kunt gebruiken zijn, uw aantoonbare prestaties op het vlak van omzet en winst vergroting en het feit dat de inflatie groter was dan uw loonsverhoging. Denk naast loon ook eens na over secundaire arbeidsvoorwaarden. U gaf bijvoorbeeld aan dat u geen pensioen heeft. Zonder pensioen zult u na uw pensionering geconfronteerd worden met een grote inkomsten terugval. Het is zeker de moeite om dit in de onderhandelingen mee te nemen.

Het is tijdens het gesprek met uw werkgever belangrijk om een constructieve en heldere houding aan te nemen. Dit vergroot in de regel het resultaat van de onderhandelingen. Uiteraard mag er best een stevig gesprek gevoerd worden. Maar het is belangrijk om u ook te realiseren dat u na het gesprek verder moet met uw werkgever. Opmerkingen zoals ‘zonder loonsverhoging stap ik op’, zijn dan ook uit den boze. Dit zou er namelijk wel eens toe kunnen leiden dat u met een ernstig verslechterde arbeidsrelatie en zonder loonsverhoging eindigt. U bereikt het meest door ‘hard op de inhoud, en zacht op de relatie’ te onderhandelen.