Verdien ik wel genoeg – magazijnmeester, 2.022 euro per maand

Sofie is magazijnmeester en heeft net een cursus op HBO-niveau gedaan. Kan daarmee haar functie worden opgeschaald?

Dilemma

De 26-jarige Sofie is nu twee-en-een-halfjaar in dienst als magazijnmeester bij een liftbedrijf. In het magazijn staan alle onderdelen die nodig zijn voor het onderhouden en renoveren van personen en goederenliften. Sofie is verantwoordelijk en moet dus zorgen dat alle onderdelen beschikbaar zijn. Ze geeft leiding aan 1, soms 2 mensen, en werkt ruim 40 uur per week.  Het werk is leuk, de beoordelingen zijn goed, ze krijgt zelfs een bonus van minimaal 4 procent van het jaarsalaris, maar toch zit haar iets dwars. Recent volgde ze naast haar werk een HBO cursus magazijnmanagement. Dat was een groot succes, maar haar huidige functie blijft op MBO niveau en haar salaris van 2.022 euro per maand is niet veranderd. Nu heeft ze het idee de cursus voor niets te hebben gedaan. ‘Kan ik de hogere functie benaming eisen en de beloning die daarbij hoort?’

 

Advies

Ron Peters – FNV Bondgenoten

Als magazijnmeester in de Metalektro, die een enkele medewerker aanstuurt, hoort uw functie naar mijn inschatting ingedeeld te worden in salarisgroep E van de cao Metalektro. En misschien in groep F. Volgens deze cao moet aan een functie uit groep E  met 3 jaar ervaring bij de werkgever (3 functiejaren) tenminste 2021,90 euro per maand worden betaald. Ik concludeer dus dat uw werkgever u precies op het cao-niveau betaalt, dat dus het minimum weergeeft dat tenminste moet worden betaald. In de praktijk wordt voor functies van dit niveau echter duidelijk meer betaald. Namelijk ’marktconform’ tenminste 29000 euro per jaar, terwijl u  ruim 26000 euro per jaar verdient. De markt in de metaal betaalt dus ruim 10% méér. Wel kunt u nog 4% tot maximaal 10% bonus erbij verdienen, afhankelijk van uw functioneren, en dat is lang niet overal mogelijk. Ook in andere sectoren wordt voor magazijnfuncties van dit niveau meer betaald, al gauw zo’n 30000 euro per jaar. Conclusie: u krijgt (waarschijnlijk) wel waar u qua cao recht op hebt, maar verdient inderdaad (te) weinig in vergelijking met ‘de markt’. Wat uw HBO-diploma betreft kunt u echter geen eisen aan de beloning stellen! Er wordt immers beloond op basis van de zwaarte c.q. indeling van een functie, en niet op basis van de diploma’s die een werknemer bezit. Ik adviseer u om met uw werkgever afspraken te maken over een mogelijke ontwikkeling in uw functie richting een zwaarder niveau, met daaraan gekoppeld een perspectief op een hogere beloning. U kunt natuurlijk ook elders gaan solliciteren, maar besef wel dat een vaste baan tegenwoordig een groot goed is en de banen elders niet echt voor het grijpen liggen.

Sofie is magazijnmeester en heeft net een cursus op HBO-niveau gedaan. Kan daarmee haar functie worden opgeschaald?

Karen Wesdorp – Berenschot

Ik kan me voorstellen dat je graag zou zien dat je investering in de cursus magazijnmanagement zich direct door vertaalt in een hoger salaris of hogere functie. Helaas werkt dit niet zo één op één. Het salarisniveau hangt in de eerste plaats samen met de zwaarte van de taken die je uitvoert. Zo lang je in dezelfde functie blijft met dezelfde taken zal het feit dat je een cursus hebt afgerond niet leiden tot een salarisverhoging. Wellicht dat met de afgeronde cursus een functie met een hoger salarisniveau wel meer binnen handbereik ligt. De vraag is dan of er een dergelijke functie binnen jouw organisatie wordt herkend en of je verder voldoet aan de gevraagde functie-eisen. Los hiervan ben ik van mening dat je huidige salaris aan de lage kant is. In vergelijking met de markt doet een salaris rond €2300 meer recht aan je huidige werkzaamheden. Een gesprek hierover met je leidinggevende lijkt me dan ook gegrond.

Naast te praten over je salaris, lijkt het mij zinvol om het gesprek breed in te steken en ook te praten over wat je ambities zijn op de langere termijn. Bespreek samen met je leidinggevende waar je nu staat en wat je nog moet doen om je in de gewenste richting door te kunnen ontwikkelen. Dit levert hopelijk duidelijk handvatten op waar je mee verder kunt. Het kan natuurlijk zo zijn dat de doorgroeimogelijkheden bij je huidige werkgever beperkt zijn, maar je weet dan wel waar je je aan toe bent en waar je je op moet gaan richten om je doelen te bereiken. Veel succes!

Elke dinsdag verschijnt in de Volkskrant de rubriek Verdien ik wel genoeg. Lees de adviezen aan Sofie #VK

Jacco van den Berg – Van den Berg Training & Advies

Allereerst, een organisatie bepaalt welke functies op welk functieniveau er nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen vervullen. Je kunt dus op grond van een behaalde opleiding niet claimen dat een functie wordt aangepast. En als de werkzaamheden hetzelfde zijn als voor het afronden van jouw opleiding, dan blijf je dus in dezelfde salarisschaal. In jouw geval zou dit kunnen betekenen dat je te  hoog bent opgeleid voor deze functie.

Jouw salaris is exact in overeenstemming met de CAO Metalektro voor de functie van magazijnmeester op MBO niveau (ingedeeld in salarisgroep E). Of dit marktconform is, is natuurlijk maar de vraag. Zo zijn er regionale marktverschillen en staat de metaalindustrie zwaar onder druk. Een marktconforme uitbetaling ligt voor jou tussen € 2.250,- en € 2.350,-.

Het zou mooi als je een magazijnfunctie op HBO niveau zou kunnen gaan vervullen. Dit is vaak een leidinggevende functie (een afdeling vanaf 10 medewerkers) met verantwoordelijkheden op het gebied van beleid, financiën en commercie. Is deze stap binnen jouw organisatie te zetten. Lijkt deze functie jou iets? Als het antwoord hierop bevestigend is, zou ik deze wens tot promotie bij jouw leidinggevende aankaarten. Als een promotie er niet in zit, kun je wellicht aantonen dat jij met jouw ‘verse’ (theoretische) kennis waarde gaat toevoegen aan de huidige functie. En wel op zo’n wijze dat dit een herwaardering van je functie vereist. In beide adviezen ben jij dus aan zet.