Verdien ik wel genoeg? Management systems technologist, 1.935 parttime

Dick’s baan in de levensmiddelenindustrie is na een reorganisatie flink veranderd. Hoe kan hij zijn eigen functieprofiel helpen herzien?

Soms komen er ook vragen binnen bij ‘Verdien ik wel genoeg?’, over functies waarvan we niet eerder van hadden gehoord. Zo ook een vraag van de 46-jarige Dick. Hij is management systems technologist in de levensmiddelenindustrie. Als leider van een team moet hij ervoor zorgen dat de levensmiddelen hygiënisch en veilig worden geproduceerd, en de kwaliteit op orde is. Kort gezegd: Dick is verantwoordelijk voor voedselveiligheid. Het werk doet hij nu zes jaar 24 uur per week voor een salaris van 1.935 euro bruto.

Daar was hij best tevreden mee, tot zijn functie na een reorganisatie flink is veranderd. Nu moet Dick zelfstandig opereren en moet hij meer gaan aansturen en adviseren. Ook het aantal werkuren gaat omhoog. ‘Om dit allemaal de formaliseren moet ik mijn eigen functieomschrijving herzien en vervolgens zal deze worden gewogen’, vertelt hij. Maar, zo vraagt hij zich af; ‘Wat is een reëel salarisniveau voor een soortgelijke functie?’

Dick (46) werkt in de levensmiddelenindustrie en wil zijn #functie laten herzien voor meer #salaris. Lees hier hoe

‘Salaris aan de lage kant’

Jacco van den Berg – Van den Berg Training & Advies: ‘Gezien je lange staat van dienst en het managen van 14 fte is jouw salaris aan de lage kant. Bij een dienstverband van veertig uur is een maandsalaris van euro 3600 – 3800 redelijker. Zeker als je 32 uur moet gaan werken. Wel vraag ik mij af of je, als je 24 uur werkt, wel volwaardig leiding kan geven. Als je acht uur extra in de week gaat werken, wordt dat een ander verhaal.’

‘Het is belangrijk om in de nieuwe functieomschrijving door te laten klinken dat je meer zelfstandig bent gaan opereren. Horen hier ook meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij? Wat zijn de afbreukrisico’s van jouw beslissingen en adviezen? Ben je ook budgetverantwoordelijk? De antwoorden op deze vragen geven een indicatie of jouw functie echt zwaarder is geworden.’

‘Ik ga er van uit dat degene die jouw functie gaat wegen ook een gesprek met jou gaat voeren. Mijn advies is dat voor de zekerheid nu al te eisen. Succes.’

Beschrijf je zwaarste taken

Pauline Rinkel – Berenschot: ‘Enkele jaren geleden is de vestiging waarvoor je werkt overgenomen en dit heeft geleid tot een andere manier van werken. Waar voorheen het hoofdkantoor de touwtjes strak in handen had en jullie locatie uitvoerde wat door het hoofdkantoor werd opgedragen, opereren jullie nu meer zelfstandig. Voor jouw functie betekent dit een wijziging in taken en is de behoefte ontstaan aan het actualiseren van je functieomschrijving. Bij veel organisaties is het vaak de direct leidinggevende die, wel in samenspraak met medewerkers, de functieomschrijving aanpast.’

‘Ik begrijp dat in jouw geval je werkgever je de kans biedt om zelf je functieomschrijving te herzien. Je functieomschrijving is uiteindelijk de basis voor waardering en de uiteindelijke inpassing in de salarisschaal. Ik wil je dan ook meegeven hier voldoende aandacht aan te schenken. Probeer zaken zo kernachtig en simpel mogelijk te omschrijven en beschrijf de zwaarste kerntaken. Een goede functieomschrijving is kort en bondig en beschrijft de belangrijkste werkzaamheden, output en communicatieaspecten. Mocht je het moeilijk vinden schroom dan niet om hulp te vragen, bijvoorbeeld bij HR.’

‘Mogelijk hogere salarisschaal’

‘Je salaris, gebaseerd op je huidige functieomschrijving waarbij de nadruk ligt op meer uitvoerende werkzaamheden, bedraagt circa € 2900 per maand bij een fulltime dienstverband. Hiermee zit je aan de bovenkant van de salarisschaal van de bedrijfs-cao en is doorgroei in salaris niet mogelijk. Het actualiseren van je huidige functie omschrijving biedt echter perspectief. Je aangepaste functieomschrijving, waarin meer nadruk moet komen te liggen op sturing geven aan het HACCP proces en advisering over kalt Assurance, zal mogelijk leiden tot een hogere waardering van de functie en inpassing in een hogere salarisschaal.’

‘Hiërarchisch aansturen? Dam hoger salaris’

‘Wanneer jij zelf definitief geplaatst wordt op deze hoger ingedeelde functie zal ook je salaris worden aangepast en ligt het maximaal haalbare salaris hoger dan je huidige salaris van € 2900. Een reëel salaris voor dergelijke functies ligt tussen de 2800 en €3200, afhankelijk van taken, verantwoordelijkheden en bijvoorbeeld de complexiteit van de te geven adviezen en het afbreukrisico.’

‘Betreft je functie het hiërarchisch aansturen van een afdeling en het vertalen van het bedrijfsbrede kwaliteitsbeleid in plannen, werkprocessen en procedures voor de locatie dan ligt een marktconform salaris tussen de €3200 en €3500. Succes met het aanpassen van je functieomschrijving!’