Verdien ik wel genoeg? Softwareontwikkelaar 2350 bruto (40 uur)

Acht jaar werkt Sabine nu als softwareontwikkelaar. Na een zeer positief functioneringsgesprek is de salarissprong niet wat ze gehoopt had.

Sabine is dertig en werkt bij een detacherings- en dienstverleningsbedrijf in de Randstad. Ze is actief bij het ontwikkelen van nieuwe software, geeft trainingen en advies aan net-beginnende collega’s, en wordt af en toe gevraagd om mee te denken in de begroting van nieuwe software projecten.

Voor haar werk krijgt ze 2.350 euro bruto per maand. Maar na een zeer positief functioneringsgesprek is de salarissprong de haar werkgever had aangekondigd, toch niet wat Sabine had gehoopt. ‘De loonstap is vies tegengevallen’, vertelt ze. Zeker na een afgeronde hbo opleiding technische informatica. Haar vraag: ‘Is met bovengenoemde een salaris in de detachering van 2.350 euro bruto marktconform?’

‘Bij eerste werkgever zelden salarissprong’

Jacco van den Berg – Van den Berg Training & Advies: ‘De praktijk leert dat je bij een eerste werkgever zelden grote salarissprongen maakt. Op één of andere wijze blijft het beeld van ‘de jongste bediende’ aan nieuwkomers plakken. Dat beeld is vaak verkeerd, maar wel hardnekkig. Als jij in de afgelopen acht jaar één of twee keer was overgestapt, was je salaris zeker hoger geweest. Maar gedane zaken nemen geen keer.’

#Verdien ik wel genoeg? #Softwareontwikkelaar 2350 bruto (40 uur) Experts unaniem: ‘Nee, niet genoeg’. Lees hun tips

‘Jouw salaris is te laag. Afhankelijk van de ontwikkeltaal- of talen die jij beheerst, is een salaris richting euro 3.250.- meer passend. Zeker gezien jouw werkervaring, het opleidingsniveau en de positieve beoordeling(en). Vaak is bij detachering het salaris één op één gekoppeld aan het commerciële uurtarief én de gemiddelde utilisatiegraad (facturabiliteit) op jaarbasis. Hoe is het daar bij jou mee gesteld? Is er veel vraag (dus een hoger tarief) naar de ontwikkeltalen die jij ‘spreekt’?’

‘Als een discussie over een hoger basissalaris tot niets leidt, kun je een variant bespreken van een basissalaris, aangevuld met een variabel deel dat afhankelijk is van de gerealiseerde omzet. Combinaties zijn natuurlijk mogelijk. Mocht dat allemaal niet lukken, dan zou je eens om je heen kunnen gaan kijken. Na acht jaar is dat misschien niet eens onverstandig.’

‘Salaris zeker aan de lage kant’

Ron Peters – FNV Bondgenoten: ‘Een oordeel of je als softwareontwikkelaar een marktconform bruto salaris verdient, is afhankelijk van twee dingen. Ten eerste van de inhoud en het zwaarteniveau van je functie. En dat is mede afhankelijk van de vraag hoe complex en specifiek de software is die jij ontwikkelt. Dat kan ik natuurlijk niet beoordelen. Naast ontwikkelwerk verzorg je ook trainingen voor beginnend collega’s op basis van je kennis en ervaring. Ten tweede speelt de vraag met welke markt je jezelf vergelijkt. Dat hangt af van de sector(en) waar je gedetacheerd bent. Ook daarover heb ik geen informatie. Ik ga maar uit van tenminste een medior niveau softwareontwikkelaar met acht jaar ervaring die voor uiteenlopende sectoren werkt, passend bij zijn HBO-opleiding.’

‘Bij die veronderstelling is jouw jaarsalaris inclusief vakantiegeld van 30.500 euro zeker aan de lage kant. In de markt zou je met jouw ervaring toch wel 35000 tot 45000 euro per jaar kunnen verdienen. En in het verleden, toen de bomen voor ICT-ers nog de hemel in groeiden, waarschijnlijk nog (veel) meer. Maar de arbeidsmarkt voor ICT-ers is zoals je weet veranderd. Dat je aan competenties (meertaligheid, pro-activiteit, begrotingsdeskundigheid) meer in huis hebt dan je werk vereist doet voor je beloning niet ter zake. Je wordt voor je werk betaald, niet voor je potentiële capaciteiten. Het kan natuurlijk wel input zijn voor een gesprek met je leidinggevende over verdere loopbaanmogelijkheden richting werk met meer verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld als projectleider) met bijbehorende hogere beloning.’

‘Blijf niet zitten wachten, je verdient meer’

Hans van der Spek – Berenschot: ‘De wijze waarop je de functie uitoefent wordt als goed beoordeeld, maar dat was het dan. Na 8 jaar verdien je maar weinig meer dan een marktconform startsalaris. De rollen die je als softwareontwikkelaar aangeeft te vervullen zijn weliswaar redelijk divers van aard, maar rechtvaardigen wat mij betreft een beloningsniveau van tenminste 3.000 euro.’

‘Je claimt een hoger salaris op basis van je vooropleiding, maar dat is naar mijn mening niet terecht. Het is een misverstand dat het niveau van een gevolgde opleiding direct bepalend is voor de hoogte van je salaris. Het salarisniveau is afhankelijk van de zwaarte van de functie die je uitoefent; een academisch geschoolde cateringmedewerker verdient bijvoorbeeld evenveel als de collega met een afgeronde Mbo-opleiding.  Je opleidingsniveau bepaalt vaak wel of je nu of in de toekomst voor bepaalde functie in aanmerking komt, dus indirect bepaald je opleidingsniveau wel het salarisperspectief.’

‘Je verdient beter en meer, maar je weet inmiddels ook dat dit bij je huidige werkgever waarschijnlijk niet in het verschiet ligt. Je bent nog relatief jong, woont in de Randstad en je geeft aan meerdere talen uitstekend te beheersen. Mijn advies zou dan ook zijn; blijf niet zitten wachten op “betere tijden” maar neem de regie over je eigen carrière. Laat deze publicatie de start zijn van je zoektocht naar een nieuwe baan.’