Verdien ik wel genoeg? Supervisor offshore, 2.950 euro bruto (40+ uur)

Carolines tijdelijke contract in de offshore loopt af. Ze krijgt waarschijnlijk een vast contract. Wat kan ze aan salaris vragen?

Regelmatig zit de 30-jarige Caroline voor haar werk op een mobiel platform op zee. Daar geeft ze als supervisor offshore leiding aan een groep van twee tot twaalf mensen die bezig zijn met het uitvoeren van hijs- en rigwerkzaamheden.

Caroline moet ervoor zorgen dat de riggers hun werk goed doen en op tijd afkrijgen. Daarvoor krijgt ze een salaris van 2.950 euro bruto per maand. Ze doet het werk nu een jaar, en het bevalt goed. Maar over drie maanden loopt haar tijdelijke contract bij de werkgever af. En dan? ‘Ik weet al dat men me een vaste aanstelling gaat aanbieden’,  vertelt ze. ‘Ik vraag me af wat ik als salaris kan en mag vragen.’

‘Loonopbouw in deze branche heel verschillend’

Jacco van den Berg – Van den Berg Training & Advies: ‘Fijn dat je leidinggevende tevreden over jouw functioneren is. Deze tevredenheid vergroot de kans op een vaste aanstelling maar biedt hier geen garantie voor. Gaat het bijvoorbeeld de organisatie (financieel) voor de wind? Zijn de vacatures lastig in te vullen? Allemaal factoren die het  onderhandelingsspel beïnvloeden. Zo is in jouw branche de vraag naar technisch vakbekwaam personeel groter dan het aanbod. Voor je onderhandelingspositie niet verkeerd, maar waak er voor je hand te overspelen.’

Vraag op de man af met welke werkervaringen of opleiding jij volgend jaar meer salaris gaat verdienen

‘Omdat er Supervisors Offshore in alle soorten en maten zijn, is jouw vraag niet zo 1,2,3 te beantwoorden. Ben je een QHSE-man, gaat het om het supervisen van een (deel)project, op welke gebieden, et cetera? Ook is de loonopbouw in de branche heel verschillend. Zo biedt de één een laag basissalaris, maar betaalt alle overuren uit en kent de ander hogere basissalarissen en een vaste offshore toeslag. Bureaus werken vaak op basis van een dayrate, een loon waar alle componenten (vakantiegeld en -dagen) in geld worden uitgekeerd. Als jouw salaris inclusief toeslagen en overwerk is, dan mag er wel wat bij. Zo niet, dan is jouw salaris al redelijk marktconform.’

‘Als een salarisverhoging (‘altijd proberen’) er niet in zit, zou ik vragen met welke opleidingen en werkervaringen jij volgend jaar wel meer salaris gaat verdienen. Het kan maar helder zijn en je werkt tegelijkertijd aan het verhogen van je marktwaarde. Als deze dan niet bij de huidige werkgever verzilverd kan worden, dan maar bij een ander. Succes.’

‘Hoger salaris lijkt me gerechtvaardigd’

Maarten Stigter – Berenschot: ‘Zo op het eerste gezicht lijkt je huidige salaris me wat aan de magere kant, maar wellicht beschik je nog over een aantal vaste extra beloningscomponenten (toeslagen) die je niet noemt. Wat je schrijft komt neer op een bruto jaarsalaris van om en nabij de veertigduizend euro, terwijl een salaris in de buurt van de zestigduizend euro als marktconform kan worden beschouwd.’

‘Mijn inschatting is dat je functie een mbo+ niveau betreft, waarbij ik ervan uitga dat je als supervisor uitsluitend operationeel (en niet hiërarchisch) leiding geeft. Bij vergelijkbare functies in de markt wordt het salaris vaak sterk beïnvloed door verzwarende elementen zoals het werken onder moeilijk klimatologische omstandigheden, luchtvervuiling, lawaai en veiligheidsrisico’s. Dit noemen we in functiewaarderingstermen ook wel ‘inconveniënten’. Ik neem aan dat je daar in jouw werk op een boorplatform mee te maken hebt en ik vraag me af of en hoe dit soort elementen in je huidige salaris zijn verwerkt. Als je je werk inderdaad moet doen onder dit soort verzwarende omstandigheden, dan lijkt een hoger salaris me in ieder geval gerechtvaardigd.’

‘Hoe je dat salaris kunt bemachtigen is een andere vraag. Misschien werk je bij een onderneming die over de hele linie lagere salarissen hanteert dan in de markt gebruikelijk zijn. In dat geval moet je natuurlijk oppassen om te overvragen. Je hebt immers nog geen vast contract en hoewel er her en der vacatures zijn voor supervisors in de offshore, is de arbeidsmarkt ook daar op dit moment niet meer zoals voorheen. Het kan in ieder geval geen kwaad om tijdens een gesprek te onderzoeken wat de doorgroeiperspectieven zijn, zodat je je weet wat de mogelijkheden zijn en je weloverwogen na kunt denken over eventuele vervolgstappen. Bedenk daarbij dat, ook op volle zee, het gras aan de overkant misschien groener lijkt, dan het daadwerkelijk is.’

Door zoveel mogelijk ervaring bij verschillende projecten en op verschillende locaties een steeds beter inkomen

‘Qua salaris niet achterblijven bij de mensen waarop je toezicht houdt’

Peter van der Eijk – CNV Vakmensen: ‘Werken in de offshore wordt over het algemeen goed betaald. Daar tegenover staat dat het, in de periode dat je op het platform zit, keihard werken is, met hoge verantwoordelijkheden in vaak gevaarlijke omstandigheden en met de nodige stress. U geeft aan dat u supervisie hebt over hijs- en rigwerkzaamheden en leiding geeft aan twee tot twaalf mensen. Met deze achtergrond vind ik het door u genoemde salaris (2950 euro) wat aan de lage kant. Een ervaren rigger kan tot 4000 euro per maand verdienen en een crane-operator zit op 3400 euro per maand. Mijns inzien mag uw salaris niet achterblijven bij de mensen waarop u toezicht houdt.’

‘Hun veiligheid is uw verantwoordelijkheid! Daarnaast wordt u aangesproken als hun werkzaamheden niet goed verlopen. Bovendien wordt van  een supervisor vaak ook verwacht dat deze bijdraagt aan het verbeteren van processen. Dat mag zich vertalen in een goed salaris. Mogelijk speelt het een rol dat u pas 30 bent en in deze functie nog maar één jaar ervaring heeft. Loopbaanpaden in de offshore zijn vaak gebaseerd op het feit dat je door zoveel mogelijk ervaring op te doen bij verschillende projecten en op verschillende locaties een steeds beter inkomen verwerft.’