Verdien ik wel genoeg? Toegepast psycholoog, 2.250 euro bruto (32 uur)

Functies worden gewaardeerd op inhoud en opleiding. Wat is het verschil tussen ‘psycholoog’ en ’toegepast psycholoog’?

Jeroen is 26 jaar en werkt sinds een jaar als toegepast psycholoog in de verslavingszorg. Hij geeft individuele- en groepstherapie, bekijkt wat de juiste behandelmethodes zijn en doet aan terugval preventie. Ook organiseert hij trainingen voor andere werknemers. Jeroen is, net als zijn werkgever, erg blij met zijn baan waar hij een salaris 2.250 euro bruto per maand voor krijgt (32-urige werkweek). Maar nu heeft hij binnenkort opnieuw contractbesprekingen, en die wil hij goed beginnen. Nu valt hij volgens de cao in salarisschaal 55a. ‘Wat is een realistische bruto insteek?’, vraagt Jeroen zich af. ‘Ik begrijp dat ik niet hetzelfde loon verdien als universitaire psychologen omdat ik hbo geschoold ben, maar vraag me af wat een goed salaris zou zijn.’

Systeem met ijkfuncties

Pauline Rinkel – Berenschot: Je hebt de HBO opleiding toegepaste psychologie gevolgd en in vergelijking met een WO-basispsycholoog mogen HBO toegepast psychologen net zoveel werkzaamheden uitvoeren. Verschil is echter dat universitair psychologen kunnen doorstromen in een opleiding tot gezondheidspsycholoog. Als gezondheidspsycholoog mag je een officiële diagnose afgeven en de uiteindelijke diagnose ondertekenen. Bachelors in de toegepaste psychologie kunnen ook een diagnose stellen over een persoon of sociale situaties, maar zij mogen geen officiële diagnose afgeven.

Verdien ik wel genoeg? De functie van ’toegepast psycholoog’ onder de loep

De inschaling van jouw functie komt tot stand door functiewaardering met het FWG-systeem. In het FWG systeem zijn ijkfuncties opgenomen waarmee organisaties de eigen functies kunnen vergelijken. Voor de psycholoog in opleiding tot gezondheidspsycholoog geldt volgens het systeem de aanloopschaal voor de psychologenfunctie; FWG 59. De ijkfunctie psycholoog wordt minimaal ingeschaald in FWG 60. Dit verklaart waarschijnlijk het hogere salaris van je universitair geschoolde collega’s. Je geeft aan te starten in schaal 55A van de cao. In jouw geval betekent dit dat je met één jaar ervaring in de functie van toegepast psycholoog uit zou kunnen komen op ruim €2500 per maand voor een 32-urige werkweek. Verder zou je kunnen overwegen, mocht je als psycholoog carrière willen maken, toch nog een master te volgen zodat het ook voor jou mogelijk wordt om op termijn door te stromen naar de functie van psycholoog in een hogere schaal. Mocht je het toch liever houden bij je HBO dan zou ik met je leidinggevende bespreken wat er dan qua loopbaan binnen de organisatie wel mogelijk is. Genoeg munitie voor je contractbespreking volgens mij.

Manieren om in aanmerking te komen voor een hoger salaris

Jacco van den Berg – Van den Berg Training & Advies: Jouw salaris is in overeenstemming met jouw opleiding en ervaring. Te meer daar je net komt kijken in het vakgebied. Er zijn twee manieren om eventueel in aanmerking te komen voor een hoger salaris.

De eerste is, eventueel met collega’s die in dezelfde situatie zitten, een herwaardering van de  functie aan te kaarten. Je moet dan aantonen dat de huidige werkzaamheden het niveau van wat gevraagd wordt in het functieprofiel overstijgen. Als dat het geval is, dan kan dat leiden tot een herindeling van de functie van toegepast psycholoog.

De tweede mogelijkheid is het verkrijgen van een BIG- registratie waarmee je toegang hebt tot hogere FWG-schalen en functies. Dit kan door het volgen van een universitaire studie Psychologie, gevolgd door een opleiding tot GZ-psycholoog dan wel Klinisch psycholoog. Hierbij is het belangrijk je goed te realiseren dat een groot overschot is aan psychologen, zelfs universitair opgeleide psychologen. Ook hier zitten veel van je collega’s zonder baan.

Met jouw huidige opleidingsniveau zal het plafond waarschijnlijk in de FWG-schaal 55 blijven. Wellicht is het ook een geruststellende gedachte om te weten dat je salaris met een HBO-achtergrond vergeleken met vele anderen (zeker binnen de zorgsector) beslist goed is te noemen. De enige manier om ‘hogerop’ te komen is middels een universitaire studie of om een keuze te maken in de richting van managementtaken.

Niet opleiding maar functie wordt gewaardeerd

Aaldert Mellema – CNV Publieke Zaak: Schaal 50, 55 en schaal 60 zijn in de GGZ de gangbare schalen voor functies op HBO niveau. Soms komen we schaal 65 tegen, maar dat is eerder uitzondering dan regel. NB: Niet het opleidingsniveau, maar de functie wordt in de zorg gewaardeerd. Probleem van de vraagsteller is dat hij/zij net begint en dus helemaal onderaan in de salarisschaal zit. Binnen deze salarisschaal kan de vraagsteller nog tien jaar doorgroeien.  De werkgever kan op basis van uitzonderlijk functioneren extra periodieken (periodieke, in de regel jaarlijkse salarisverhogingen) toekennen. Daardoor krijgt de werknemer direct meer inkomen, maar zit dezelfde  werknemer ook eerder aan het maximum van zijn salarisschaal. De vraagsteller zou daar in een eerstvolgend beoordelingsgesprek op kunnen wijzen.