Verdien ik wel genoeg – verpleegkundige oncologie, 2.021 euro bruto

Verpleegkundige Peter heeft een specialisatieopleiding gevolgd, maar blijft in dezelfde salarisgroep zitten. Is dat terecht?

Dilemma

De 54-jarige Peter werkt sinds vier jaar in een groot ziekenhuis als verpleegkundige op de afdeling oncologie. (24 uur per week) Hij begeleidt mensen die kanker hebben, dienst ze chemotherapie toe en maakt medicatie klaar. Daarnaast voert hij controles uit en rapporteert hij over de voortgang aan de arts. Al 25 jaar heeft hij in meerdere ziekenhuizen op verschillende afdelingen gewerkt, en hij vindt het werken als verpleegkundige enorm prettig.

Toch zit Peter iets dwars. Vorig jaar heeft hij een opleiding tot oncologieverpleegkundige gevolgd, een specialisatie waardoor hij nog meer kennis en ervaring heeft op zijn afdeling. Maar ondanks die extra kennis blijft hij in dezelfde salarisgroep 45 zitten. ‘Nu ik een opleiding heb gevolgd om mij nog meer te specialiseren, heb ik het idee dat salarisgroep 50 terecht zou zijn.’

 

Advies

Marieke Visser – Berenschot

U bent bij het ziekenhuis aangesteld als Oncologieverpleegkundige, een specialisatie waarvoor u ook een specifieke opleiding gevolgd heeft. Deze functie is bij uw organisatie ingeschaald in FWG 45, maar bij andere organisaties is deze functie ingeschaald in FWG 50. U vraagt zich daarom af of FWG 50 voor uw functie ook niet passend zou zijn.

Helaas is dit op basis van de alleen de functietitel niet te beoordelen. FWG, oftewel Functiewaardering Gezondheidszorg, is een functiewaarderingssysteem. Elke functie wordt beoordeeld op negen gezichtspunten: Kennis, Zelfstandigheid, Sociale vaardigheden, Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed, Uitdrukkingsvaardigheid, Bewegingsvaardigheid, Oplettendheid, Overige functie-eisen en Inconveniënten. De score op deze gezichtspunten bepaalt in welke schaal de functie uiteindelijk wordt ingedeeld. Meer informatie over functiewaardering(sprocedures) en de gezichtspunten van FWG vindt u in de CAO of op fwg.nl.

Peter heeft een specialisatieopleiding gevolgd, maar blijft in dezelfde salarisgroep zitten. Is dat terecht?

Hoewel functies qua titel vergelijkbaar zijn, kan het toch zijn dat de functies in de praktijk verschillen. Verschillen in de organisatiestructuur en de omringende functies kunnen bijvoorbeeld effect hebben. De vrijheid van handelen of de begeleiding en toezicht kunnen anders geregeld zijn of het takenpakket kan anders zijn. Daarom is het altijd belangrijk om niet alleen naar de functietitels te kijken, maar ook naar de functiebeschrijvingen.

Om meer duidelijkheid te krijgen of de schaal al dan niet terecht is, raad ik u aan met uw leidinggevende in gesprek te gaan. Denk daarbij vooraf goed na over de negen gezichtspunten van het functiewaarderingssysteem en met name op welke punten u een verzwaring ziet ten opzichte van uw oude functie. Als u dit goed kunt beargumenteren, kan dit mogelijk voor de organisatie aanleiding zijn om tot een herwaardering over te gaan. Maar bedenk wel: ook als de functie op sommige gezichtspunten zwaarder is geworden, betekent dit nog niet meteen dat de functie ook in een hogere schaal terecht komt. Binnen een schaal zit namelijk een bepaalde bandbreedte waarbinnen (binnen een bepaalde marge) lichtere en zwaardere functies zitten. Het kan zijn dat uw functie voorheen meer in het midden van de bandbreedte zat, terwijl de nieuwe functie meer aan de bovenkant van de bandbreedte terecht komt.

Jacco van den Berg – Van den Berg Training & Advies

Fijn dat jij je werk met plezier doet en er veel voldoening uithaalt. Je bent echter minder tevreden met je salaris. Deze geldelijke waardering blijft naar jouw mening achter bij de  geleverde inspanningen. Gezien jouw specialisatie is een inschaling in functiegroep 50 volgens jou meer passend.

Nederland kent een CAO Universitair Medische Centra en een CAO Ziekenhuizen. Net zoals bij iedere CAO zijn ook in deze CAO´s de loonschalen functiegebonden. Als medewerkers er voor kiezen te blijven zitten waar ze zitten en aan het einde van hun schaal zitten, dan weten zij tot in lengte van jaren wat hun maximale salaris is.

Wel bepaalt ieder ziekenhuis zelf aan de hand van de methodiek van FWG hoe functies worden ingeschaald. De praktijk leert dat afwijkingen niet echt en veel voorkomen, maar er zijn dus verschillen. Als jij als gediplomeerd medewerke in een Rotterdams ziekenhuis had gewerkt was je van schaal 45 naar schaal 49 gegaan. Hierbij is deze schaal een aanloopschaal en was je na 1 jaar diplomering in schaal 50 (uit)gekomen. Wel is het dan zo dat als je dan nog een aanvullende oncologische opleiding zou doen (bijvoorbeeld hematologie) schaal 50 je maximum zou zijn. Maar bij andere ziekenhuizen is het niet zo dat als je een bepaalde specialisatie hebt gevolgd, je automatisch in een hogere schaal komt. Smaken te over.

Volgens mij is het dus zeker de moeite waard om aan de bel te trekken. In bijlage D van de CAO voor jouw ziekenhuis staat beschreven hoe je dat kunt doen. Een belangrijke vraag hierbij is of de functie-inhoud of functie-eisen wezenlijk veranderd zijn. En deze vraag kun je zelf het beste beantwoorden.

Verdien ik wel genoeg – verpleegkundige oncologie, 2.021 euro bruto

Marco Borsboom – Abvakabo beleidsmedewerker Zorg

Kern van de vraag is of je functie wel goed wordt gewaardeerd nu je een gespecialiseerde opleiding hebt afgerond.

Het Functiewaarderingssysteem Gezondheidszorg (FWG) waardeert een functie, niet de opleiding die je hebt gevolgd. Uiteraard is er voor sommige functies wel een opleidingsvereiste. Zo moet een verpleegkundige een verpleegkundig diploma hebben. Maar het opleidingsniveau of het aantal opleidingen is niet bepalend voor je inschaling. Dat zijn je feitelijke werkzaamheden. Bij een functie hoort een functiebeschrijving. Deze functiebeschrijving wordt aan de hand van het FWG-systeem gewaardeerd.

Omdat functies tussen ziekenhuizen, maar ook binnen een ziekenhuis kunnen verschillen, komen er verschillende waarderingen voor. In dit geval zowel FWG 45 als 50. Als ze allebei in je ziekenhuis voorkomen, kun je eens met je leidinggevende bespreken of je in een FWG 50 functie terecht kunt komen. Als dat niet het geval is, kun je je functiebeschrijving eens vergelijken met de werkzaamheden die je feitelijk in opdracht van je leidinggevende uitvoert. Als hier een verschil in zit, kan het zijn dat je functiebeschrijving niet meer klopt. Dan is het zaak om eens te kijken of een aangepaste functiebeschrijving kan leiden tot een hogere indeling. Je kunt vervolgens een herwaarderingsverzoek indienen. Zie daarvoor bijlage D uit de cao ziekenhuizen, met name artikel 2.2 en 2.3.

Als dit alles niet tot het gewenste resultaat leidt kun je overwegen om weer eens elders te solliciteren naar een soortgelijke maar toch iets “zwaardere” functie die bij dat andere ziekenhuis wel in FWG 50 is ingedeeld. En wie weet: als je bij je leidinggevende aankondigt dat je om die reden wilt gaan solliciteren is het niet uitgesloten dat er toch een mogelijkheid binnen je huidige ziekenhuis komt.