Verdien ik wel genoeg? Young executive manager, 2.900 euro

Charlotte zit halverwege haar traineeship. Ze wil weten hoeveel salaris ze aan het eind kan vragen bij het aanbod van een baan.

Met een echt dilemma over haar salaris zit de 26-jarige Charlotte nu nog niet. Haar vraagt richt zich meer op de toekomst. Ze werkt anderhalf jaar als young executive manager bij een groot Nederlands adviesbureau, waar ze marktonderzoeken uitvoert en projecten begeleidt.

Het werk bevalt goed, beoordelingen van de werkgever zijn positief en het salaris van 2.900 euro bruto per maand ook niet verkeerd. Maar ze is nu halverwege haar drie jaar durende traineeship, en begint na te denken over het vervolg. ‘Ik ben benieuwd hoe veel salaris ik kan vragen als ik over anderhalf jaar op zoek ga naar een nieuwe baan, die in het verlengde ligt van waar ik me tijdens het traineeship mee bezig heb gehouden.’

Advies: beantwoord deze vragen

Adviseur Jacco van den Berg: De vraag wat ik over anderhalf jaar zal verdienen, stel ik mijzelf ook wel eens. Het lukt mij echter maar niet  deze vraag te beantwoorden. Niets is immers moeilijker dan voorspellen, vooral als het om de toekomst gaat. Jouw antwoord is van zoveel factoren, persoonlijk- en op macro niveau, afhankelijk dat het nauwelijks mogelijk is om anno 2013 hier antwoord op te geven. Ik stel dan ook voor dat je over twaalf maanden, de onderstaande vragen beantwoordt:

#Verdien ik wel genoeg? Young executive manager, 2.900 euro (40uur)
  • wil je gaan werken in de profit- of non profit sector, bij een multinational, een familiebedrijf of in het mkb?
  • gaat je hart uit naar een leidinggevende functie, een staffunctie of word je specialist?
  • wil je in de Randstad, elders in ons land of zelfs in het buitenland gaan werken?
  • op welke werkgebieden ga jij je de komende maanden verder bekwamen? Wat is de zwaarte van de projecten die je gaat doen, jouw rol en wat zijn de afbreukrisico’s?
  • wil jij werken voor een werkgever die werkt met KPI’s en in het verlengde daarvan met bonussen?
  • hoeveel uur in de week wil je gaan werken?
  • wat vind je belangrijker: tijd, ruimte en budget voor persoonlijke- en professionele ontwikkeling of geld?

Over een jaar hebben de uitkomsten van het polderoverleg hun beslag gekregen in menig cao. Ook is dan meer bekend over hoe de economische vlag van Nederland en Europa er bij hangt en in welke sectoren een overschot dan wel schaarste aan personeel is. Jouw marktwaarde is dan nauwkeuriger te bepalen dan nu.

Veel hangt af van je functie en de sector

Ron Peters van  FNV Bondgenoten zegt: ‘Je vraag wat je gemiddeld kunt verdienen na het afronden van je driejarige traineeship is feitelijk niet te beantwoorden. Dat is namelijk geheel afhankelijk van de vragen welke functie je dan gaat vervullen, in welke sector en of en zo ja welke cao er dan van toepassing is.’

‘In cao’s is in het algemeen geregeld welke loonschaal (vaste beloning) er hoort bij welke functiezwaarte c.q. functies. Hoe zwaarder de functie qua inhoud en verantwoordelijkheden, hoe hoger de loonschaal en dus de vaste beloning. Daarbij wordt in de éne cao soms beduidend meer betaald dan in een andere cao voor functies van vergelijkbare zwaarte. Denk aan de financiële dienstverlening, waar relatief goed wordt betaald, versus sectoren als de reisbranche waar veel minder wordt betaald.’

Extra beloningselementen

‘Wanneer je een uitvoerende functie op het gebied van marktonderzoek op hbo+ niveau zou gaan doen in de marketingafdeling van een groter bedrijf in de financiële sector, dan zou je op jaarbasis tussen de 38000 euro (bij weinig ervaring) en 53000 euro (bij veel ervaring), inclusief vakantiegeld en exclusief eventuele dertiende maand of eindejaarsuitkering, kunnen verdienen. Ofwel tussen de 2900 euro en 4100 euro bruto per maand (inclusief vakantiegeld). Daar kunnen dus nog beloningselementen als een gegarandeerde dertiende maand of eindejaarsuitkering bij komen, evenals resultaatafhankelijke bonussen (die je op basis van te behalen targets moet verdienen).’

‘Dat zou betekenen dat je wellicht moet beginnen met een salaris dat in de buurt ligt van je huidige salaris als trainee. Belangrijk is dan wel dat je afspraken met je nieuwe werkgever maakt over de te verwachten ontwikkeling in je functie naar een zwaarder niveau, de bijbehorende ontwikkeling in beloning en benodigde opleidingsmogelijkheden. Natuurlijk is het sowieso het belangrijkst dat je een nieuwe baan krijgt. Liefst een vast contract, maar die zijn op dit moment moeilijk te bemachtigen. Stel daarom je salariseisen niet te hoog.’

Welk type klanten krijg je?

Hans van der Spek – Berenschot zegt: de consultancymarkt is één van de segmenten van de arbeidsmarkt waar niet of nauwelijks sprake is van collectieve arbeidsovereenkomsten. De verschillende organisaties bepalen zelf hun beloningsbeleid en het beloningsniveau verschilt dan ook. Verschillen die ontstaan door een bonte mix van factoren als de bedrijfsstrategie; welke type of niveau consultants wil ik aan me binden, met type klanten doe ik zaken en welk type opdrachten voeren we uit; de omvang van de organisatie; cultuur: “up-or-out” of toch iets minder prestatie gedreven.

Best lastig om dus de gevraagde indicatie af te geven van een gemiddeld salaris dat je na afloop van je Young Executive program zou kunnen gaan vragen; ik denk dat het ergens tussen de 3400 euro en 3900 euro zal liggen.

Charlotte zit halverwege #traineeship. Hoeveel #salaris kan ze aan het eind kan vragen bij het aanbod van #baan?

Het is naar mijn mening en ervaring een branche waarin onderscheidend vermogen en expertise beloond wordt. Dat betekent dat je de resterende trainee-periode ook zou moeten benutten om uit te vinden waar jouw toegevoegde waarde ligt en met welk type opdrachten je het liefst aan de slag wil. Vervolgens is het zaak om naar een organisatie op zoek te gaan.  Het is aan jou om te bepalen of je alleen voor het hoogste salaris gaat of dat je ook veel waarde toekent aan ontwikkelingsmogelijkheden en aansprekende opdrachten.