Verzuimgesprekken bij

image001.jpg@01D07C3E.E8F65A20

Wat is de aanleiding voor de training?
‘De organisatie kent een hoog verzuim en dat was de aanleiding om via een nieuw verzuimbeleid ieders rol en verantwoordelijkheden bij het terugdringen en voorkomen van ziekteverzuim aan te scherpen. Ook die van onze leidinggevenden. Door de fusie met een bedrijf (twee jaar geleden) en omdat het laatste jaar veel nieuwe leidinggevenden zijn benoemd, is niet iedere leidinggevende even bedreven in het voeren van bijvoorbeeld telefonische ziekmeldings- en verzuimgesprekken. Redenen voor ons om de training Het voorkomen en terugdringen van het ziekteverzuim aan te bieden’.

Telefonische ziekmelding
‘Tijdens de training werd geoefend met een acteur. Bij de telefonische ziekmelding ging deze achter de deelnemer (in het rollenspel zijn leidinggevende) staan en belde kuchend op met de mededeling dat hij die dag niet kon werken. Een andere keer was niet de medewerker maar zijn kind ziek of was deze ‘ziek’ van een kater. Als de deelnemer dan niet goed doorvroeg, had de medewerker ‘mooi’ een verzuimdag. Iets wat in de praktijk ook gebeurt en op deze manier konden onze leidinggevenden oefenen in het doorvragen, het achterhalen van de oorzaak en hoe daarop in te haken. De deelnemers gaven elkaar direct feedback en tips en stelden met elkaar een soort lijstje op van vragen die je bij telefonische ziekmelding wel kan stellen en welke, op dat moment, beter niet’.

Reactie van een deelnemer
Handige tip, bijvoorbeeld het demedicaliseren van het verzuim. Goed om je ervan bewust te zijn dat verzuim een keuze is, ziekte niet. Heldere uitleg door docent, nuttig om te oefenen met acteur, omdat je daarbij in ‘proef opstelling’ zit. Ik heb daarbij ook mijn eigen ‘obstructies’ en valkuilen kunnen ervaren en dat biedt weer mogelijkheid tot individuele verbetering.

Wordt van werken iedereen beter?
‘Het oefenen van de verzuimgesprekken maakte de deelnemers nog meer bewust dat praten over de afwezigheid op het werk met als reden ziekte ( ‘praat niet over de ziekte, de-medicaliseer het verzuim’) tegen geen enkele privacy-regel in gaat en gewoon mag. Een verzuimgesprek heeft zeker niet een controlerend karakter. De insteek is medewerkers gezond te houden en te krijgen. Daar wordt tot slot van rekening iedereen – zo ook ons bedrijf – beter van’.

Wat zijn de reacties op de training?
‘De reacties op de training zijn positief te noemen. De ruimte om ervaringen met elkaar te delen en het hoge praktijkgehalte van de training werden gewaardeerd. De acteurs en de trainer sloten met hun aanpak goed aan bij de cultuur en sfeer binnen onze organisatie’.

Reactie van een deelnemer
Het was een erg leerzame en leuke training. Door de training samen met naaste collega’s te doen en concreet met praktijkvoorbeelden te werken, kon de acteur zich ook beter inleven in onze “problematiek”. Theorie en praktijk (oefeningen met acteur) en feedback op je houding hebben mij veel dingen geleerd (of bevestigd).

‘Het is ook prettig dat de deelnemers een jaar lang de e-learningmodule Verzuimgesprekken
kunnen bekijken. Als zij aan de een verzuimgesprek voorbereiden, kunnen ze nog even nakijken hoe ze nu zo’n gesprek kunnen voeren’.

Raymonda de Boer
HR Service Partner Lindorff