Beoordelingsgesprekken bij Warchild

warchild_Niek-van-der-Spek

Waarom van den Berg Training & Advies?
‘In december van het vorige jaar en een maand geleden heeft Jacco van den Berg bij ons respectievelijk de workshops Het voorbereiden en voeren van Beoordelingsgesprekken en Het formuleren van heldere doelstellingen verzorgd. Zijn bureau was opgevallen door frequente en lezenswaardige publicaties over het onderwerp.

Praktisch
‘Voorafgaand aan de workshops zijn de leerwensen geïnventariseerd, artikelen beschikbaar gesteld en is aan de deelnemers gevraagd hun specifieke casussen in te brengen. De accenten van het programma zijn in nauw overleg tot stand gekomen zodat ik als opdrachtgever wist dat het programma zou aansluiten bij de thema’s die bij ons leven.

Jacco bereidt zich goed voor, waardoor hij zich goed in onze context kan verplaatsen en snel aansluiting vindt bij de deelnemers. Door deze aanpak was de training vanaf de start praktisch en aansprekend. Hij wist goed om te gaan met de verschillen in de groep, zodat deelnemers ook van elkaar veel opstaken.

“Docent pakt snel door naar de echte dilemma’s aan en zorgde voor groepsdynamiek. Op deze manier leerde iedereen van elkaar en van de docent”.

“De manier waarop Jacco traint maakt dat de stof tot leven komt en echt aanslaat. Goed geïnformeerd op de casussen van de deelnemers ingaan. Mogelijke moeilijkheden brengt hij aan het licht en laat je eerst stoeien en geeft daarna tips en alternatieven. Heel interactief waardoor het blijft boeien. Nuttig, leuk en een aanrader.”

“Het was een nuttige interactieve training met een goede mix van theorie, praktijk en oefening, en met enthousiaste en kundige begeleiding”.

“Leuk dat de trainer in een mailtje na afloop van de training nog even terug kwam op mijn moeilijke casus. Hij leeft merkbaar met ons mee!”

De trainingen hebben geholpen om het belang en de meerwaarde van de gesprekscyclus op het netvlies van de leidinggevenden te krijgen. De meeste managers voelen zich bekwamer om de gesprekken te voeren en kunnen beter omgaan met de lastige aspecten ervan.’

Niek van der Spek, HR Advisor Performance Management and Development van Warchild