Een goede coach is lui!

Coaching is een Engelse term die (te) gemakkelijk voor begeleidingsvormen als supervisie, mentoring, counseling, therapie, meester-gezelsconstructie, et cetera wordt gebruik. De literatuur is niet eenduidig over een definitie voor coachen. Ook puilen de boekenkasten uit met managementliteratuur over wat nu een manager, leidinggevende of coach doet of laat. Om kort te gaan, managen de dingen goed doen, dan is leidinggeven de goede dingen doen. Coachen ligt dichter bij leidinggeven dan bij managen. Het is ook mens / medewerker georiënteerd en gericht op het ‘raken’ van medewerkers om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. In dit artikel een aantal basisvaardigheden en houdingsaspecten die goede coaches onderscheiden van coaches.

Een goede coach:
– is blij met een excuus
– wijst de gecoachte op zijn onvolkomenheden
– houdt zijn mond
– is lui

Hierna een uitwerking (blijdschap over een excuus) van de vier eigenschappen van een goede coach. Als je mij jouw e-mailadres mailt, ontvang je het volledige artikel (uit het handboek persoonlijke effectiviteit van Millian) en een sfeerimpressies van een traject Coaching with Courage bij DSM Neo Ressins+

Een goede coach is blij met een excuus
De smoezentrommel gaat alweer open. De excuses rollen over tafel waarom deadlines niet zijn gehaald en het product niet voor de 100% aan de eisen voldoet. En daar moeten coaches nu blij mee zijn?’ Ja! En dit antwoord duidt meteen waarom de leidinggevende niet altijd de meeste geschikte personen zijn om hun medewerkers te coachen. Een excuus of een smoes is een signaal waarmee een persoon aangeeft dat hij denkt iets niet aan te kunnen of zelfs niet kan. Coaches zijn blij met excuses en doen er iets anders mee dan een inhoudelijke welles-nietes discussie. Zij zien excuses als input voor het coachingstraject. Elk excuus is subjectief. De waarheden van de coach zijn vaak anders dan die van de gecoachte, maar een professionele coach neemt de waarheid van de gecoachte als vertrekpunt. In het coachingsgesprek laat hij het gecoachte vertellen over de situatie en luistert naar de redenen waarom deze iets (nog) niet (helemaal) kan.

En dat geldt ook voor coaches ……….

Marc Lammers, voormalig bondscoach van het Nederlandse dames hockeyteam en presentator van Telesportief: “Coaching heeft te maken met sportoverstijgende thema’s als durf, leiderschap, samenwerken en je kwetsbaar op stellen. Dat laatste blijkt ook maar weer eens uit de resultaten van onderzoek. Als je als coach beter wil worden moet je je af en toe kwetsbaar durven opstellen. Kritisch zijn naar jezelf is voor een goede coach een onmisbare kwaliteit. Vraag je medewerkers om kritiek en bedank ze daarvoor. In Nederland zeggen we vaak alleen iets over de dingen die fout gaan. Dit is negatieve coaching. Geef vaker een compliment. De drempel wordt dan automatisch lager om kritiek te geven. Je kunt er altijd iets mee als je jezelf als coach wilt verbeteren.”

Beste HR-basers, wat zijn naar jullie mening kenmerken, eigenschappen, et cetera van een goede coach? Ik hoor het graag.