Escalatieladder bij Evides

evides_referentie

Wat is de reden voor de training  Gespreksvaardigheden voor leidinggevenden, van feedback- tot slechtnieuwsgesprek?

Dit voorjaar heeft Evides Waterbedrijf een training georganiseerd voor nieuwe leidinggevenden binnen de onderneming, om hen vertrouwd te maken met een aantal aspecten die belangrijk zijn in hun rol als leidinggevende (bv verzuimbegeleiding, functionerings- en beoordelingsgesprekken etc).  Tijdens deze sessies bleek dat er behoefte was aan een training gesprekstechnieken (van feedback- tot slechtnieuwsgesprek).

Evides vindt, dat de toon die in ieder gesprek door moet klinken niet alleen warm en menselijk moet zijn, maar ook zakelijk (méér geel en blauw uit de rollen van Quinn). Evides kent van oudsher een sociale cultuur, en die willen we behouden. Maar daarnaast geldt wel “afspraak = afspraak” en willen we dat mensen elkaar aanspreken. Dit wilden we meenemen in de trainingen.

Hoe is de training ontwikkeld en ingericht?

Om goed aan te sluiten bij de leerbehoeften voerde de trainer voorafgaand aan de eerste trainingsdag met drie deelnemers een  intakegesprek. Zo kreeg hij een indruk van de (aanspreek) cultuur binnen Evides en verzamelde hij praktijkcasussen. De deelnemers bestudeerden voorafgaand en gedurende het traject een aantal  e-learningmodules (beoordelings- en functioneringsgesprekken en verzuimgesprekken).

Door deze voorbereiding was het mogelijk om de training vanaf minuut 1 praktisch in te steken. Dit was ook een wens van mij. De meeste medewerkers van Evides zijn praktisch ingesteld en daar sluit deze training goed op aan. Een mooie bijkomstigheid is dat de deelnemers de e-learningmodules een jaar lang tot hun beschikking hebben.

Wat zijn de resultaten?

De reacties op de cursus zijn positief en de deelnemers zijn enthousiast. Door de praktische insteek van de cursus kunnen de deelnemers het geleerde meteen toepassen in de praktijk.

Wat is de reden voor de keuze van het bureau?

Leren is doen, is mijn visie, en dat geldt zeker voor het ontwikkelen van gespreksvaardigheden. Dat was ook een reden om de training in twee delen op te knippen. Na de eerste trainingsdag was er voldoende tijd om de opgedane kennis en het verkregen inzicht in de praktijk toe te passen. Op de tweede dag leerden de deelnemers aan de hand van een ingebrachte praktijkcase (best practices) van en met elkaar. De case werd behandeld volgens een bepaalde methode, die de deelnemers na de training zelfstandig kunnen inzetten. Op deze wijze geven wij binnen Evides  vorm en inhoud aan leren en ontwikkelen. Als ik met Jacco van den Berg praat over leren en ontwikkelen komt onze visie grotendeels overeen, vandaar ook de keuze voor zijn bureau.

Hans Stoop,  HR adviseur bij Evides Waterbedrijf