Essenties van leidinggeven bij Eurofins

Wat is de aanleiding voor de training?

‘Eurofins groeit en neemt de laatste tijd veel medewerkers aan. Om deze groei in de juiste banen te leiden en om kwalitatief goede services te blijven leveren, is besloten om voor onze nieuwbenoemde leidinggevenden een training te ontwikkelen en te verzorgen. Zij spelen immers een belangrijke rol bij het leveren van deze kwaliteit en output. De training Essenties van leidinggeven is door Jacco van den Berg en Eelco Cremer ontwikkeld en verzorgd. Laatstgenoemde gaf deze driedaagse training Essentie van leidinggeven aan onze leidinggevenden die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn in de Engelse taal’, vertelt Adriaan  Broer, Business Unit Manager. 

‘In iedere sessie schoven het laatste uur van de training mijn collega leidinggevenden Sophie Besseau, Robert Breedveld of ik aan. De trainers noteerden die dag op een zogenoemde parkeerflap door de deelnemers gesignaleerde kansen, knelpunten en geuite zorg. Omdat Eufofins groeit als kool, er veel vacatures zijn en er veel nieuwe medewerkers moeten worden ingewerkt, kent de organisatie groeipijnen en dan is het belangrijk om daar met elkaar in gesprek over te gaan’. 

‘Niet alleen in de training werden dit soort zaken besproken. Wij merken dat de deelnemers nu vaker op ons afstappen. Het is dan prettig dat de trainers hen uitgedaagd hebben om met oplossingen te komen en niet met problemen, met mogelijke antwoorden te komen in plaats van met vragen. Er zijn mooie stappen gezet bij het realiseren van dit doel van de training, het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en het zelf startend vermogen. Zo is een deelnemer één dag van de week vrijgesteld om knelpunten in processen weg te nemen’.

Hoe is de training opgebouwd?

‘Op de eerste trainingsdag is op een interactieve en praktische wijze ingegaan op het geven van feedback en het voeren van Performance Appraissals. In een rollenspel is geoefend met de casus van de deelnemers en spraken zij de trainer (in de rol van medewerker) aan op bijvoorbeeld onvoldoende presteren, te laat komen en onveilig werken, maar wel op een motiverende wijze’, vervolgt Adriaan.

‘Dag 2 stond in het teken van leidinggeven en coachen. Voorafgaand aan de sessie maakten de deelnemers een opdracht over Situationeel leidinggeven. Nadat de theorie in de training was uitgelegd, stelde iedere deelnemer zijn of haar voorkeurs- of de te ontwikkelen leiderschapsstijl vast. Op de dag zelf is aan de hand van opdrachten en discussie verkend hoe deze stijlen verder ontwikkeld kunnen worden. Hierbij is benadrukt om zeker ook de voorkeursstijl verder te ontwikkelen. Versterkt wat werkt is een motto wat Eurofins aanspreekt’.  

‘In de periode tussen de trainingsdagen gingen de deelnemers met hun leerwensen/actiepunten aan de slag. In de volgende trainingssessie werd besproken hoe bijvoorbeeld het moeilijke gesprek was gegaan, wat de effecten waren en wat de deelnemers ervan hadden geleerd. 

Leidinggeven aan jezelf

‘Na de eerste twee dagen op een interactieve wijze leidinggeven, coachen en de gesprekken escalatieladder (van feedback tot slechtnieuwsgesprek) te hebben behandeld, stond dag 3 in het teken van leidinggeven aan jezelf. Niet voor iedereen is het gemakkelijk om nee te zeggen, te delegeren en/of om een grens (tot hier en niet verder) te trekken. Deelnemers vulden hun gereedschapskist Timemanagement met tips, tools en inzichten om tot een meer effectief en efficiënt tijdsbeheer te komen’, aldus Adriaan.

Voorbereidingsopdracht

Bereid samen met jouw buddy een gesprek/presentatie voor over een kans die jij wil verzilveren of een probleem/knelpunt dat jij gaat wegnemen. Dit gesprek ga je in de sessie met de trainer aan. Doel van deze opdracht is hem te overtuigen (misschien is verleiden een beter woord) jou carte blanche te geven jouw idee zelf door te voeren. Denk dus na over de voordelen van jouw idee/aanpak (antwoord op de vraag What’s In It for- de afdeling/jouw collega’s/Eurofins?). 

‘In de middag presenteerden de deelnemers de kans of het knelpunten of voerden zij hier een gesprek over. Deze opdracht is goed voorbereid en leverde verrassende uitkomsten op die wij zeker gaan oppakken. Ook nu hebben de deelnemers weer ervaren dat je door mee te denken en mee te doen, resultaten kunt realiseren. Voor ons als leidinggevenden waardevol, wij zijn blij dat dit proces begint te lopen’.

Hoe nu verder?

‘Het is aan de deelnemers om het geleerde toe te passen. Omdat zij vanaf dag 1 van de training een buddy hebben gekozen, hebben wij hier vertrouwen in. Verder is het waardevol dat zij de komende periode de e-learningmodules Praktisch leidinggeven en Beoordelings- en functioneringsgesprekken kunnen bekijken. Ook mooi dat de deelnemers zes maanden na de laatste trainingsdag een door henzelf geschreven brief met leerwensen op het werk- of thuisadres gaan ontvangen. Deze brief is een goede aansporing om met de actie-/ontwikkelpunten aan de slag te gaan. Leren is immers doen’.

‘De trainers hebben de deelnemers geadviseerd één keer per maand twee uurtjes voor intervisie in te plannen. Leidinggeven is een ambacht en door te leren van je successen en door te vallen en weer op te staan, krijg je dat steeds beter in de vingers. Wel is het dan belangrijk om in de hectiek van alle dag momenten te kiezen om even te reflecteren en te leren’. Hopelijk gaan ze dat doen, maar ook dat is hun eigen verantwoordelijkheid, eindigt Adriaan.