HR Kansloos in 2010

Organisaties zijn de afgelopen jaren door externe ontwikkelingen ingrijpend veranderd en deze trend zet zich onverminderd door. De vier belangrijkste factoren die onze samenleving en arbeidsorganisaties ingrijpend veranderen en zullen blijven veranderen zijn: economische, technologische, institutionele en sociaal culturele veranderingen. De economische laag conjuctuur van de afgelopen jaren heeft in veel bedrijven geleid tot forse personele inkrimpingen in veel bedrijven door te bezuinigen op die activiteiten die niet tot de kernactiviteiten behoren. We zien steeds meer bedrijven in de maakindustrie, maar ook dienstverleners die productiewerk uitbesteden naar lage lonen landen. Invoering van internettechnologie heeft geleid tot veel nieuwe diensten en functies, maar ook het overbodig worden van een grote hoeveelheid administratieve-, verkoopondersteunende en baliefuncties. Institutionele factoren die grote invloed hebben zijn de verschuiving van relevante politieke besluitvorming van Den Haag naar Brussel en veranderende arbeidsverhoudingen. Sociaal-culturele factoren die hun invloed hebben doen gelden zijn de individualisering, toegenomen mobiliteit, verstedelijking, de multiculturele samenleving, een gestegen participatie van vrouwen in het arbeidsproces, toename aantal hoger opgeleiden en behoefte aan flexibiliteit en zingevend werk. Voor menig organisatie is stilstand niet achteruitgang, maar deuren sluiten. Minimaal meegaan met veranderingen, ze zelf in gang zetten is nog beter, is noodzakelijke geworden voor de continuïteit van organisaties.

Wat is de rol van HR bij deze ontwikkelingen? In 2006 beantwoordde ik samen met Bert Goos in het artikel P&O-ers kansloos in 2010 deze vraag. In dit artikel de rollen van Ulrich en de ontwikkelingen van HR richting een strategische partner.

Als je mij jouw e-mailadres mailt, ontvang je dit artikel en aan aantal sfeerimpressies van HR professionaliseringstrajecten.

Beste HR-basers, wat is jullie antwoord op de vraag of P&O 2010 overleeft?