Krommunicatie. Leuke voorbeelden graag ……!

Krommunicatie is een uitvinding van God. Om te voorkomen dat de toren van Babel tot in de hemel zou reiken, vond hij de Babylonische spraakverwarring uit. Precies 1975 jaar na Christus kwam het woord krommunicatie via Kees van Kooten en Wim de Bie tot ons. In kranten, op TV en internet kom je het woord nog geregeld. Bijvoorbeeld als de geïnterviewde krom praat wat recht is, of andersom. Bij gesprekken waarin personen langs elkaar heen praten is ook sprake van krommunicatie. ‘Mislukte communicatie’ dus.

In het GROTE gesprekkenboek beschrijft Jan de Groen, onderstaand voorbeeld uit zijn eigen praktijk. Je kunt namelijk ook met alle goede bedoelingen krommuniceren.

Beste HR-basers, hebben jullie leuke voorbeelden van krommunicatie?

Adviseur HR Piet gaf voorlichting aan een groep potentiële sollicitanten over de opleiding tot het werk van een verpleegkundige in de psychiatrische zorg. Na uitgebreid verteld te hebben over de voordelen van dat vak wil hij over de keerzijde van de medaille gaan vertellen omdat die nu eenmaal ook aan ieder vak zit. Hij wil tenslotte een reëel beeld schetsen. Hij start dat deel van zijn verhaal met de opmerking dat hij iets gaat vertellen over de ‘schaduwzijde’ van het vak. Dit ontlokt meteen een reactie uit de zaal van een mevrouw die wat geërgerd aangeeft dat ze nu ook weleens wat zou willen horen over de nadelen van het vak omdat ze graag een reëel beeld wil krijgen alvorens te besluiten om te solliciteren. Piet reageerde wat geïrriteerd dat hij dat nu juist van plan was ! Hij wist niet dat de betreffende mevrouw nog niet lang geleden naar Nederland was gekomen vanuit Indonesië. In Indonesië is de ‘schaduwzijde’ de aangename zijde, daar is het immers heerlijk koel. De ’zonzijde’ is in Indonesië de hete onaangename zijde waar je probeert uit weg te blijven.

Jacco van den Berg
Van den Berg Training & Advies