Online Shoppers Verzuimen Frequent

Onderzoek leert dat online shoppers frequent verzuimen. Ook komt het nog steeds en vaak voor dat als medewerkers in de ochtendkracht lezen dat er een griepepidemie op komst is, zij zich prompt ziek melden. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze. Immers, wat doet iemand die ’s-ochtends met hoofdpijn opstaat? Neemt hij een aspirientje en gaat hij naar zijn werk of blijft hij thuis? Dat is een keuze!

Optelsom van keuzen
Niet alleen de zieke (misschien is de zich ziek voelende medewerker een beter woord) maken keuzen, dat doen leidinggevenden ook. Hoe reageren zij op keuzen van medewerkers? Bellen zij zieke medewerker na een paar dagen op en voeren zij verzuimgesprekken met medewerkers die nu al voor de vierde keer dit jaar zich op maandag ziek melden? Hoe gaan organisaties met verzuim op? Zijn er spoedcontroles en is er een Sociaal Medisch Team dat de langdurige ‘gevallen’ bespreekt? Verzuim is een optelsom van keuzes van medewerkers, leidinggevenden en organisaties. Het maken van keuzes is een vorm van gedrag en dus beïnvloedbaar.

De rol van de leidinggevenden
De leidinggevende is dus een van de partijen die een rol speelt bij het terugdringen van het ziekteverzuim. Voor hem betekent terugdringing van het verzuim:
– vermindering van de verzuimnoodzaak
– terugdringing van de verzuimbehoefte
– verkleining van de gelegenheid
– verlaging van de terugkeerdrempel

Leidinggevenden die zorgen voor een balans tussen de belasting van het werk en de belastbaarheid van medewerkers en medewerkers er op aanspreken als zij niet met de verplichte schoen met stalen neuzen werken, voorkomen ziekte en ongevallen. Leidinggevenden die er voor kiezen om bijvoorbeeld in functioneringsgesprekken het werkplezier te bespreken en ruzies op de afdeling in de kiem smoren, nemen ziekmakende factoren op het werk weg. Zij die dan ook nog telefonische ziekmeldingen via hen laten lopen, terugkomgesprekken voeren waarin zij ex-zieken bijpraten, zieke medewerkers thuis bezoeken en/of hen halve dagen aangepast werk laat verrichten, winnen veel bij het terugdringen van het verzuim.

Beste HR-basers,
Mijn stelling: leidinggevenden maken bij het terugdringen van het verzuim geen of verkeerde keuzes en nemen onvoldoende hun verantwoordelijkheid.