Overspoeld door schaarste. Welke acties verhogen de arbeidsparticipatie, productiviteit en vitaliteit?

Dit voorjaar verschijnt het boek Overspoeld door schaarste. Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt eisen actie. Hierna de afsluitende tekst van het eerste hoofdstuk van dit boek, waar de voorzitter van VNO-NCW, Bernard Wientjes het voorwoord voor schreef. En een vraag.

Beste HRbasers, welk acties dragen naar jullie mening bij aan een hogere arbeidsparticipatie, productiviteit en vitaliteit?

—————————————————————————————————————————————
“It’s not the strongest of the species that survives, not the most intelligent, but the one most responsive to change.”

Deze bekende uitspraak van Charles Darwin is anno 2012 één op één van toepassing op organisaties. De omgeving is dermate turbulent, dat alleen wendbare organisaties in staat zijn om zich te handhaven en succesvol te zijn. Het sterker benutten van denkkracht van alle medewerkers, andere vormen van leiderschap en nieuwe business models maken de organisatie wendbaar.

Bron: Wendbaarheid, managementsite, 1 november 2011

In dit hoofdstuk zijn zes ontwikkelingen beschreven die allen onmiskenbaar en in combinatie met elkaar leiden tot een krimpende en veranderende arbeidsmarkt. In het artikel ‘Zet in op inzetbaarheid’ schrijven Hans van der Steen en Aukje Nauta in 2011 over het kernthema voor de komende jaren in organisaties inzetbaarheid. Hun actielijst inzetbaarheid kent drie punten om meer werk te doen met minder medewerkers. Deze zijn het verhogen van de:

• arbeidsparticipatie
• productiviteit
• vitaliteit

Een hogere arbeidsparticipatie (méér werken en langer werken) is nodig om te kunnen blijven ondernemen en de sociale voorzieningen betaalbaar te houden. Hiervoor moet het werk anders worden georganiseerd en er moet op een andere wijze worden omgegaan met de in-, door- en uitstroom van medewerkers. Als Nederland wil bijblijven in de mondiale concurrentierace moet haar productiviteit en innovatievermogen omhoog. Echter, meer, langer, productiever en innovatiever werken, kan alleen als medewerkers vitaler zijn. Samengevat luidt het vraagstuk:

‘hoe kunnen organisaties en medewerkers er voor zorgen dat het leuk blijft om langer in goede gezondheid en met plezier te blijven werken?’

Langer, gezonder en anders werken is onvermijdbaar. Er komen steeds minder mensen die kunnen werken. Dus moet iedereen langer en meer werken dan hij gewend is. Ontslag is niet meer aan de orde. We moeten ons van werk naar werk bewegen en het is de verantwoordelijkheid van iedereen persoonlijk om daarvoor te zorgen. De nieuwe uitdaging is om werknemers fit te houden. Beter gezegd, om jezelf fit te houden.

Peter Bakker, ex-CEO van TNT en naamgever van de commissie arbeidsparticipatie uit 2008