Verdien ik wel genoeg? Collecte-promotor, 1.929 euro bruto (20 uur)

René’s baas wil zijn functie van collectepromotor herzien, van hbo naar mbo-niveau. Daar is René het niet mee eens. Wat vinden de experts?

Zes jaar is de 63-jarige René nu al collecte-promotor. Hij moet zorgen dat de jaarlijkse collecte in een deel van Nederland goed loopt, zodat een groot goed doel geld binnenhaalt. Om dat te bereiken stuurt hij 110 lokale collecte-coördinatoren aan. Het is een uiterst precieze taak, die hij goed doet. Zelfs met zijn salaris van 1.929 euro bruto per maand is hij niet ontevreden.

Maar nu wil de grote baas voor het team de functie herzien. En daar is René niet blij mee. ‘Nu is iedereen nog hbo-opgeleid, maar de kans is groot de mbo-ers ons werk gaan doen. We vinden dat onterecht, gezien de zwaarte van onze werkzaamheden.’ De vraag voor de adviseurs van deze rubriek is dus simpel. Is de collecte-promotor een hbo of mbo functie? En wat is dan het bijbehorende salaris?

‘Salaris zelfs aan de hoge kant’

Karen Wesdorp – Berenschot: ‘De functie collectepromotor komen we in de markt tegen vanaf mbo tot aan hbo niveau. Op basis van de beschikbare gegevens kan ik helaas geen antwoord geven op de vraag of uw functie een mbo of hbo niveau betreft. Dit hangt namelijk geheel af van het takenpakket dat u uitvoert. Voor dergelijke functies variëren de salarissen (op basis van een 40-urige werkweek) in ieder geval tussen de € 2.400 en € 3.900.’

Een herwaardering van functie van hbo naar mbo heeft alleen zin als het #takenpakket wijzigt

‘Dit is een behoorlijke bandbreedte wat onder andere wordt veroorzaakt door de variëteit van functies . Uw salaris van €3.858 (gebaseerd op een 40-urige werkweek) is op basis van deze gegevens in ieder geval zeker marktconform te noemen en is zelfs aan de hoge kant.’

‘Afspraken waardoor huidige werknemers niet achteruit gaan’

‘Aangezien uw werkgever de functie opnieuw laat waarderen ga ik ervan uit dat het takenpakket van uw functie verandert. Een herwaardering heeft immers alleen zin als het takenpakket wijzigt. Het kan zijn dat door het vervallen van een aantal zwaartebepalende taken, uw functie lichter wordt en een lager werk-en denkniveau voldoende is voor het uitvoeren van de functie.’

‘Los van de indeling van de functie kan het zijn dat uw werkgever verwacht dat de werkzaamheden ook uit te voeren zijn door mensen met een lager opleidingsniveau. Het staat een werkgever immers vrij om bij de werving de functie-eisen aan te passen.’

‘Voor uw eigen, huidige salaris heeft deze nieuwe waardering vermoedelijk geen direct gevolg. Over het algemeen worden er in dergelijke situaties afspraken gemaakt waardoor de huidige werknemers er niet in salaris op achteruit gaan. Tenzij er sprake is van ernstige financiële problemen bij uw werkgever en een ingrijpende reorganisatie noodzakelijk is waarbij het voortbestaan van de organisatie op het spel staat en de wijzigingen daadwerkelijk leiden tot een geheel nieuwe functie, dan zou dit anders kunnen liggen.’

‘Ook kan het zijn dat weliswaar uw huidige salaris niet wordt verlaagd, maar dat wel uw doorgroeiperspectieven veranderen bij wijziging van salarisschaal. De praktijk zal verder moeten uitwijzen of mensen met een lager opleidingsniveau kunnen voldoen aan de verwachtingen. Zo niet, dan ondervindt met name uw werkgever hier hinder van.’

Meer uitvoerende of leidinggevende taken?

Jacco van den Berg – Van den Berg Training & Advies: ‘Als collecte promotor ben jij verantwoordelijk voor het welslagen van een jaarlijkse collecte en hiervoor stuur je (lees: maak je gebruik van de goede diensten van) 110 lokale collecte-coördinatoren aan.’

‘Nu geeft bijvoorbeeld Amnesty International een andere invulling aan de werkzaamheden van een collecte promotor dan bijvoorbeeld de NSGK. De rode draden zijn toch wel dat een collectecoördinator instrueert, adviseert en begeleid, de collectantengegevens administreert en zorgt voor een effectieve communicatie. Maar ben je verantwoordelijk voor het halen van collectedoelstellingen in je regio en het werven van collectecoördinatoren? Wordt er van je verwacht de kansen in de regio te analyseren?’

Schrale troost: als de functie lager gewaardeerd wordt, zal niet jij maar jouw opvolgers minder gaan #verdienen.

‘Ook als de laatste vragen met ‘Ja’, worden beantwoord, schat ik in dat dit werkzaamheden op mbo-niveau zijn. Het zijn meer de taken van uitvoerende leidinggevende en die plant, organiseert en controleert. Niets meer, maar zeker ook niet minder.’

‘Dat je collega’s net als jij hbo zijn opgeleid doet hier niets aan af. Als de functie gewaardeerd wordt, wordt niet naar de zwaarte van de persoon gekeken, maar naar de zwaarte van de werkzaamheden. Wel is het zo dat als de functie lager gewaardeerd wordt, niet jij maar jouw opvolgers minder gaan verdienen. Misschien een schrale troost.’

Cao Welzijn volgen

Jan Kouwenberg – Abvakabo FNV: ‘Het lijkt dat hier de cao Welzijn wordt gevolgd. Het salaris komt overeen met schaal 38 uit die cao. Dat niveau lijkt een correcte indeling voor het beeld van de functie. Het beeld van de functie is echter niet in detail duidelijk op basis van de ontvangen gegevens. Vanwege het gebrek aan gegevens is het het beste als de collecte-promotor contact opneemt met de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) van de stichting.’