Verdien ik wel genoeg? Opleidingscoördinator, 4.466 euro bruto

Tien jaar is de 52-jarige Ilse nu regionaal opleidingscoordinator voor de ambulancedienst. Ze heeft twijfels over het bijbehorende salaris.

Ilse organiseert scholing en trainingen voor het ambulancepersoneel en begeleidt hen bij een nieuwe studie of opleiding. Met haar 25 jaar voorgaande werkervaring is ze een ervaren kracht, en zowel Ilse als haar baas erg tevreden over het werk dat ze nu uitvoert. Toch twijfelt ze over het bijbehorende salaris. Volgens de CAO van de ambulancezorg krijgt ze maandelijks een bruto salaris van 4.466 euro, plus een bereikbaarheidstoelage (215 euro), iPhone en  iPad van de zaak. Is dat salaris wel conform de arbeidsmarkt? Of, vraagt ze zich af, ‘is het reëel als ik om een herinschaling verzoek?’

Verdien ik wel genoeg? Ilse: Opleidingscoördinator, 4.466 euro Experts: dat is hoog, geen slapende honden wakker make

‘Geen slapende honden wakker maken’

Jacco van den Berg – Van den Berg Training & Advies: ‘Je vraagt of je salaris marktconform is. Dat is het zeker en misschien verdien je wel meer ‘dan de markt’. Vergelijk ik jouw salaris bijvoorbeeld met een regiocoördinator van een UMC, dat zit je daar ver boven. De persoon die daar deze functie vervult verdient circa 3.600,-. Hij of zij coördineert opleidingen, geeft onderwijs, neemt examens af en peilt in de regio opleidingsbehoefte. Doe jij dit allemaal ook of doe jij meer? Ook als ik een vergelijking maak met opleidingsfuncties uit de gezondheids- en welzijnssector, dan betaalt jouw werkgever veel meer.’

‘Het is misschien een beetje appels met peren vergelijken, een ambtenaren cao is anders dan de cao UMC en eentje uit de gezondheidszorg. Maar de vergelijking laat wel zien dat je zeker niet te weinig verdient. Je kunt een verzoek tot herschaling indienen, maar misschien maak je slapende honden wakker.  Wat is hier eigenlijk de reden voor? Vind jij dat je meer verdient dan dat je nu ontvangt?

‘Doorgroeien naar een zwaardere functie’

Karen Wesdorp – Berenschot: Zoals u aangeeft bent u verantwoordelijk voor het initiëren en organiseren van scholing en training voor het ambulance personeel en het begeleiden bij een nieuwe studie of opleiding. De taken zijn erg summier beschreven waardoor het lastig is om een goede inschatting te maken van de zwaarte van de functie en in welke salarisschaal uw functie is ingedeeld. Uw huidige salaris van €4466 per maand bevindt zich in ieder geval volgens de cao sector ambulancezorg bovenin schaal 11 (BBRA). In het geval dat uw functie ook daadwerkelijk is ingedeeld in schaal 11, dan zit uw salaris dus helemaal bovenin de schaal.

Indien uw functie in schaal 10 of lager is ingedeeld dan zit u met uw salaris (ruim) boven het schaalmaximum van deze schaal. In beide gevallen zijn uw doorgroeimogelijkheden nihil tot niet aanwezig. Vanuit dit perspectief begrijp ik dat u aan een herinschaling denkt. Uw salaris ontwikkelt zich immers niet meer, buiten mogelijke inflatiecorrectie, terwijl dit waarschijnlijk wel gewenst is. Het is echter zo dat alleen een functie opnieuw kan worden ingedeeld in een salarisschaal en niet een individuele medewerker.

Om een functie opnieuw in te laten indelen moet er sprake zijn van een significante wijziging in het takenpakket. Dit lijkt in uw geval niet aan de orde en zal dus niet leiden tot een hogere schaalindeling. Een andere mogelijkheid om uw perspectieven te verbeteren is om te onderzoeken of u kunt doorgroeien naar een andere, zwaardere functie die in een hogere salarisschaal is ingedeeld. Afhankelijk van de mate waarin uw huidige salaris bovenschalig is, zou dit kunnen leiden tot een verbeterd salarisperspectief. Wat betreft de markt buiten uw organisatie is mijn inschatting dat u een goed salaris verdient en dat het gras daar in ieder geval niet veel groener is.