Verdien ik wel genoeg – teamleider hotelservices, 2.900 bruto (36 uur)

Er drukken grote verantwoordelijkheden op de 27-jarige Pieter.  Maar waarom verdienen oudere collega’s meer?

Dilemma

De 27-jarige Pieter is de jongste teamleider hotelservices binnen de zorgorganisatie waar hij voor werkt. Met zijn leeftijd geeft hij leiding aan 26 medewerkers, die verdeeld zijn over vijf locaties. Hij is aanspreekpunt voor de ruimtes die gehuurd worden, is verantwoordelijk voor de roosterplanning, werkt nieuwe medewerkers in en moet ervoor zorgen dat alle (schoonmaak)-materialen bij de zorginstelling op de juiste manier worden gebruikt. Al twee jaar doet hij het werk met plezier, en ook zijn werkgever is in beoordelingsgesprekken positief. Maar wat hem dwars zit is dat oudere collega’s in een soortgelijke functie veel meer verdienen dan de 2900 euro bruto die Pieter maandelijks op zijn rekening bijgeschreven krijgt. ‘Ik ben de jongste in het team, maar verdien naar verhouding minder. Wat is daar de achtergrond van?’

Advies

Marieke Visser, adviesbureau Berenschot:
In de CAO Ziekenhuizen speelt je ervaring een belangrijke rol bij de salarisbepaling en -doorgroei. Leeftijd speelt daarbij op zich geen rol, maar dat hangt natuurlijk vaak wel nauw samen met ervaring.
De salarisschaal wordt bepaald op basis van een functiewaarderingssysteem, FWG. Voor jouw functie is schaal 55 vastgesteld. Op basis van de (summiere) informatie die we hebben lijkt dat een passende schaal. Je kunt er van uitgaan dat collega’s met dezelfde functie in dezelfde schaal zijn ingedeeld.
De opgedane ervaring voor aanvang van je dienstverband bepaalt waar je wordt ingedeeld in de schaal. Voor elk ervaringsjaar wordt je één periodiek hoger in de salarisschaal geplaatst. Als de voorgaande werkervaring niet helemaal passend is (bijvoorbeeld door ervaring in een lichtere functie), dan zal de ervaring meestal gedeeltelijk worden meegeteld. Op basis van jouw ervaring lijkt jouw inschaling me reëel. Vervolgens krijg je er in principe elk jaar één periodiek bij. Daardoor is het verklaarbaar dat collega’s met meer ervaring hoger zijn ingeschaald. En tegelijkertijd is het dus ook lastig om ze in te halen.
De CAO biedt wel de mogelijkheid aan organisaties om aan medewerkers op basis van een beoordeling meerdere (of geen) periodieken aan te bieden. Je kunt bij jouw leidinggevende navragen of die mogelijkheid ook bij jouw organisatie geldt. Dat zou dan ruimte bieden om bij zeer goed functioneren sneller door de schaal heen te groeien.
In de praktijk zien we wel dat zorginstellingen steeds meer functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren, maar het aantal medewerkers dat meerdere (of geen) periodieken krijgt toegekend is zeer gering. Buiten de zorgsector is het gebruikelijker om de salarisverhoging te bepalen op basis van het functioneren medewerkers. Daar speelt ervaring vaak een minder dominante rol.
Corrie van der Steen, jurist bij CNV Publieke Zaak: 
Een functie in de zorg wordt gewaardeerd op basis van het functiewaarderingssysteem gezondheidszorg (FWG). Uw functie is ingedeeld in FWG 55. Deze schaal is ingedeeld in een aantal salarisstappen, periodieken genoemd. Bij aanvang in een functie wordt u in de laagste periodiek ingedeeld. In de CAO is bepaald dat u jaarlijks een periodiek toegekend krijgt, zodat uw salaris ieder jaar stijgt tot het moment dat u het maximum van uw schaal hebt bereikt. Als uw functioneren onder de maat is, kan uw werkgever u een periodiek onthouden. Als uw functioneren als bijzonder positief wordt ervaren, dan kan uw werkgever u een extra periodiek toekennen. Het aantal jaren dat u werkzaam bent in een functie bepaalt dus in belangrijke mate de hoogte van uw salaris. Als uw collega’s al langer werkzaam zijn, ontvangen zijn daarom een hoger salaris.
Als uw collega’s meer verdienen omdat hun functie in een hogere FWG-schaal is ingedeeld en uw functie komt inhoudelijk overeen met die van uw collega’s, dan adviseer ik u om bij uw werkgever een verzoek in te dienen om ook in de hogere FWG-schaal ingedeeld te worden.
Jacco van den Berg, Van den Berg Training & Advies:
Je bent ‘de jongste bediende’ en verdient in verhouding minder dan de collega teamleiders. En dat steekt. Je vraagt of er een inhaalslag te maken is.
In de zorg- en welzijnsector worden functies gewogen en ingedeeld volgens het FWG-systeem. Op basis van de ontvangen informatie schat ik in dat jij met je salaris in de FWG-schaal 55.3 zit. De 3eperiodiek heeft te maken met het aantal jaar ervaring als teamleider. Naar mijn mening is de inschaling een correcte. Weet dat ziekenhuizen zich strak houden aan de cao bepalingen maar hun handen meer vrij hebben in hun beloningsbeleid. Wellicht is het mogelijk om een extra periodieke beloning toegekend te krijgen, bijvoorbeeld bij meer dan uitstekend functioneren. Kaart jouw salarisvraag aan en -af bij je leidinggevende. Als een snellere salarisgroei er niet in zit, is het jammer en helaas.
Binnen de gezondheidszorg (en overheidsinstellingen) zijn casussen als die van jouw gemeengoed. Het voelt niet altijd eerlijk als je even goed presteert als een oudere collega en minder beloond wordt. Maar daartegenover staat duidelijkheid en transparantie over de salarisstappen tot aan hetzelfde maximum. En die zijn voor iedereen hetzelfde. Het is in deze sectoren niet anders.
Tot slot, bij mijn eerste werkgever had ik ook een dergelijke ervaring. Na veel moeite en maanden heb ik er toen een paar tientjes bij gekregen. Het enige wat ik hier van geleerd heb, is dat initiatief en doorzetten beloond kan worden. Maar die beloning was amper financieel. Wel werd mijn gevoel van ‘ongelijkheid’ iets minder.
Elke dinsdag verschijnt in de Volkskrant de rubriek Verdien ik wel genoeg. Oude afleveringen kunnen op deze site worden teruggelezen, met de uitgebreide versies van de adviezen van onze deskundigen.