Verdien ik wel genoeg – verpleegkundig specialist, 4.047 euro bruto

Als je functie wezenlijk is veranderd, kun je om een herindeling ervan vragen. Pas daarna heb je recht op meer salaris.

Ronald is sociaalpsychiatrisch verpleegkundige bij een GGZ instelling in het land. Hij doet onderzoek naar innovatie en verpleegkundig beleid en is daarnaast hoofdbehandelaar van een afdeling voor patiënten met eetstoornissen, waar hij twee eendaagse dagbehandelingsgroepen leidt.

Voor zijn werk krijgt hij een brutosalaris van 4.047 euro per maand. Hij is volgens het functiewaarderingssysteem waar in de zorg mee wordt gewerkt, ingedeeld in schaal zestig. Maar sinds een jaar volgt Ronald ook een opleiding tot verpleegkundig specialist. In die functie heeft hij meer eindverantwoordelijkheid over patiënten, bijna net zoveel als een klinisch psycholoog of psychiater. Daarbij hoort volgens hem ook een hoger salaris. ‘Er is een groot verschil tussen sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en verpleegkundig specialist. Is het terecht om op deze gronden een functieschaal hoger te vragen?’

‘Je kunt niet zomaar om een hogere schaal vragen’

Remy Janischka – CNV Publieke Zaak: ‘Het is op dit moment niet mogelijk exact te bepalen of je recht hebt op een hogere functieschaal. Volgens het FWG-reglement van de cao GGZ dient de daadwerkelijk uitgeoefende functie in een functiebeschrijving te worden vastgelegd. Die functie wordt dan in ingedeeld conform het FWG functiewaarderingssysteem. Uit jouw informatie begrijp ik dat jouw ‘officiële’ functie op dit moment Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) is, deze functie is ingedeeld in schaal 60. Sinds een jaar bent je werkzaam als Verpleegkundige Specialist in opleiding en volg je de bijbehorende opleiding.’

Verdien ik wel genoeg – #verpleegkundig #specialist, 4.047 euro bruto

‘Het is niet zo dat je bij jouw werkgever om een hogere schaal kunt vragen. Je kunt wel volgens, artikel 2, Bijlage A, FWG-reglement van de cao om een herindeling van jouw functie vragen. Dat kan als je functie-inhoud wezenlijk is veranderd. Op dat moment kun je dus om aanpassing van jouw functie vragen. Als je zelfstandig alle taken vervult en de eindverantwoordelijkheid draagt, wijst dat er op dat de functie-inhoud wezenlijk is gewijzigd. Als je nog onder verantwoordelijkheid van een ander werkt en werkzaamheden in het kader van je opleiding uitoefent, lijkt een herindeling nog niet aan de orde te zijn. Dan blijft de huidige schaal 60 gelden.’

‘Overigens is het goed te weten dat de landelijke ijkfunctie VS opnieuw wordt onderzocht. Dat onderzoek zou kunnen leiden tot een andere beschrijving en indeling van de functie VS.’

Regelmatig discussie over deze inschaling

Marieke Visser – Berenschot: ‘Je bent onlangs van functie gewijzigd: van SPV naar Verpleegkundig Specialist. Omdat je deze functie ervaart als een zwaardere functie, vraag je je af of een hogere inschaling voor de functie Verpleegkundig Specialist niet reëel is. Je geeft al aan dat er veel discussie is over deze functie. Er is een verschil tussen de wettelijke mogelijkheden en de praktijk bij zorginstellingen. Voor functiewaardering gaat het echter niet om wat er (wettelijk) mogelijk is, maar welke werkzaamheden feitelijk aan je zijn opgedragen.’

‘De inschaling komt tot stand door functiewaardering met het FWG-systeem. In dit systeem zijn ook ijkfuncties opgenomen waarmee organisaties de eigen functies kunnen vergelijken. De ijkfunctie Verpleegkundig Specialist komt maximaal uit in FWG 60.’

‘Overigens is de functie SPV ook een functie waarover regelmatig discussie is over de inschaling, schaal 55 of 60 (beiden komen in de praktijk voor). Elke schaal heeft een bepaalde bandbreedte. De functies binnen deze bandbreedte zijn niet allemaal exact even zwaar. Het is goed mogelijk dat de functie SPV relatief lager in de bandbreedte van schaal 60 uitkomt en de Verpleegkundig Specialst wat hoger. Dit zou een verklaring kunnen zijn waarom jij een verschil in functiezwaarte ervaart.’

‘In 2012 heeft de systeembeheerder FWG zelf ook onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen omtrent de Verpleegkundig Specialist en de functiewaarderingstechnische gevolgen. Zij komen tot de conclusie dat de wijzigingen mogelijk effect hebben op een aantal gezichtspunten, zoals zelfstandigheid en risico’s, verantwoordelijkheden en invloed, maar dit lijkt te passen binnen de bandbreedte van FWG 60. Kijk voor meer informatie hierover op de site van FWG.’

Als je #functie wezenlijk is veranderd, kun je om herindeling ervan vragen. Pas daarna heb je recht op meer #salaris

‘Overigens leert een snelle rondgang langs vacatures op internet dat de functie bij de verschillende GGZ-instellingen in schaal 60 is ingedeeld. Vacatures in FWG 65 zijn we niet tegengekomen. Alles overwegende lijkt een indeling in schaal 65 dus geen haalbare kaart, helaas!’

‘Vraag om een toeslag’

Jacco van den Berg – Van den Berg Training & Advies: ‘In menig organisatie is de functie verpleegkundig specialist (VS) in FWG 60 ingedeeld. Voor SPV-ers is dat vaak FWG 55. Op dit moment word je als VS in opleiding dus goed betaald. Zoals alle functiebeschrijvingen ‘behandelaren’, zal ook jouw functie, binnen niet al te lange tijd herschreven worden. Op dat vlak nog even geduld oefenen.’

‘Je verdient dus zeker niet te weinig en het feit dat wordt opgeleid voor andere verantwoordelijkheden betekent niet automatisch dat die verantwoordelijkheden hoger beloond worden. Als de opleiding door je werkgever betaald is, kun je dit ook als een vorm van beloning zien. Mijn advies is om met je leidinggevende in gesprek te gaan over een toeslag op je salaris. De combinatie van SPV en VS heeft natuurlijk wel zijn meerwaarde. Deze aanvliegroute heeft op dit moment meer kans dan een herwaardering van je functie aan te vragen. Deze zit er immers aan te komen en de functie van VS is al ingedeeld FWG 60. Voor je leidinggevende is deze variant ook intern ‘makkelijker’ te verkopen en hij of zij schept niet meteen een precedent.’