Intervisie bij de VNG

Schermafbeelding 2014-05-13 om 10.01.38

Wat is de reden om intervisie op te pakken?
Van medewerkers van de VNG wordt steeds meer verwacht dat zij resultaat- en vraaggericht (van buiten naar binnen) gaan denken en werken. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de eigen persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Om hen hierbij te ondersteunen is de VNG bezig met het uitrollen van allerlei ontwikkelprogramma’s  waaronder intervisie. Het doel van de intervisie is dat medewerkers in een veilige setting van en met elkaar gaan leren.

Hoe is intervisie aangepakt?
Negen VNG-ers hebben dit voorjaar het traject Train de intervisiebegeleiders gevolgd. Op de eerste dag is vooral ingegaan op het hoe, wat en waarom van intervisie. In de vervolgsessies zijn praktijkcases besproken, immers The proof of the pudding is in the eating. Ook zijn er afspraken gemaakt over hoe VNG-breed intervisie uit te rollen. Gewaakt dient te worden dat het een speeltje wordt van HR. Intervisie met een hoog moet-gehalte gaat niet werken.

Wat zijn de resultaten?
De reacties zijn positief, de deelnemers enthousiast. Intervisie is gewoon een heel effectief ontwikkelinstrument. Het in alle rust en in een vertrouwde omgeving bespreken van een dilemma of iets wat je niet makkelijk afgaat, is vaak heel verhelderend. Menig collega verliet dan ook de sessie met een goed gevoel, een nieuw inzicht of met tips over hoe nu verder. Mooi om te zien.

Hoe nu verder?
Binnenkort starten twee nieuwe intervisiegroepen die de deelnemers van het traject hebben geformeerd. Zij gaan deze groepen ook begeleiden. Naast een wervende tekst op intranet, worden in werkoverleggen en op de zeepkist verteld over intervisie. Weet bijna zeker dat er nog meer groepen starten en dat steeds meer VNG-ers van en met elkaar gaan leren. En daar was het allemaal om te doen.

Hennie Stevens, HRM adviseur bij de VNG