Wie heeft mijn kaas gepikt? Lees over Snel, Snuffel, Peins en Pieker!

In het boekje ‘’Wie heeft mijn kaas gepikt?” beschrijven Spencer Johnson en Kenneth Blanchard via een metafoor hoe je veranderingen kunt ervaren en hoe hiermee om te gaan omgegaan. Wat één ding is zeker, morgen zal het anders zijn dan vandaag en gisteren. Veranderingen gaan snel en komen soms onverwacht. Centraal staat de vraag hoe met dit gegeven om te gaan? Zie je een verandering als een uitdaging of een kans of als een bedreiging en word je erdoor verlamd? De vier personages in ‘Wie heeft mijn kaas gepikt?’ worden geconfronteerd met ingrijpende veranderingen, de Kaas is op (!), en elk reageren anders of dit feit.

Als je mij je e-mailadres mailt, ontvang je een uitwerking van deze metafoor en lees je hoe de muizen Snel en Snuffel en minimensjes Peins en Pieker reageren en acteren op een verandering.

Het verhaal
Hoe ga jij om met veranderingen? Zie je het als een uitdaging, ben je bang, angstig en word je er door verlamd? In het boek reageren de vier personages anders op deze veranderingen en nemen dan ook diverse maatregelen. “Kaas” is in dit boek een metafoor voor wat een ieder nastreeft in het leven, zoals bijvoorbeeld veel geld, groot huis, uitdagende baan, gezondheid, et cetera. Vaak klampen wij ons vast als we onze “kaas” gevonden hebben en kijken niet meer om ons heen voor eventuele veranderingen die van invloed kunnen zijn op onze “kaas”. Het is echter wel belangrijk dat wij ons realiseren dat de voorraad kaas niet onuitputtelijk is. Er kan van alles gebeuren, ontslag, ziekte, vriend/vriendin gaat ervandoor en op dat moment worden wij omringd door onzekerheden. Dit boek laat zien hoe je deze onzekerheden en veranderingen kunt overwinnen en hiermee nieuwe kansen kunt scheppen.

In mijn blog De Cirkel van 8 en de cirkels van Covey ga ik ondermeer in op de cirkels van invloed en betrokkenheid. Het is vaak effectiever de verandering, hoe onverwacht en ongewenst ook, als een gegeven te zien en te accepteren. Alle tijd en energie die gestoken wordt om een verandering ongedaan te maken, is zinloos en leiden tot frustraties. Hierbij zullen de uitzonderingen de regel bevestigen. Dus eerst even stevig balen, dan accepteren en op zoek gaan naar de mogelijkheden om de nieuwe situatie ‘draaglijk’ te maken. Vergroot dus het gevoel dat je wel degelijk invloed hebt op de situatie en ga op zoek naar de voordelen. Heeft een bekende managementgoeroe ooit niet eens gezegd dat ‘ieder nadeel zijn voordeel heb? Het kan zo maar zijn dat de situatie beter wordt dan voor de verandering. Denken in problemen leidt tot stilstand en chagrijn en denken in mogelijkheden tot beweging en wellicht tot een plezierige verbetering!