Zes argumenten voor het functioneringsgesprek

Hoe kunt u de kwaliteiten van medewerkers beter benutten? Door zo nu en dan een goed gesprek te voeren. Een functioneringsgesprek is een tussentijdse evaluatie van gemaakte afspraken over werk en ontwikkeling. Het is een dialoog waarin feedback wordt gegeven én ontvangen. Ook de medewerker kan zijn ei kwijt.

Zes argumenten voor het functioneringsgesprek
Kent u het ‘snap dat dan’-syndroom? Dat is een kwaaltje waar veel leidinggevenden in bedrijven aan lijden. Zij gaan er vanuit dat medewerkers zelf wel weten wat er van hen wordt verwacht en hoe zij (moeten) functioneren. Helaas is dat niet zo. Uit een recent onderzoek blijkt dat 95% van de leidinggevenden denkt inzicht te hebben in de kwaliteiten van medewerkers. Terwijl bijna een kwart van de medewerkers vindt dat dit inzicht bij de leidinggevenden volstrekt ontbreekt. De cijfers mag u meteen weer vergeten. Waar het om gaat, is dat er nogal wat misverstanden leven over wederzijdse verwachtingen. Dat komt omdat er te weinig goede gesprekken worden gevoerd. Door op van tevoren afgesproken momenten helder te zijn over de (on)redelijkheid van verwachtingen en plannen (en of die aansluiten op de realiteit), komen leidinggevende en medewerker er weer achter wat zij aan elkaar hebben. Hoe voert u een effectief gesprek?

In een interview met Ton Verheijen licht ik zes argumenten toe om functioneringsgesprekken serieus(er) op te pakken. Als je mij jouw e-mailadres mailt, ontvang je het gehele artikel en een Pdf met tips en tools over het voeren functioneringsgesprekken en andere gesprekken.

Eens per jaar aan tafel kan al genoeg zijn
In het GROTE gesprekkenboek worden 17 gesprekken toegelicht waardoor de indruk kan ontstaan dat leidinggevenden niets anders doen dan praten. Dat lijkt nou ook weer niet de bedoeling. Maar één keer per jaar een functioneringsgesprek voeren, moet toch haalbaarzijn, ook voor leidinggevenden die in het verleden nooit gesprekken voerden. Zij kunnen beginnen met het inplannen van een jaarlijks terugkerend functioneringsgesprek. “Ga eerst maar eens een tijdje op een gestructureerde manier met elkaar in gesprek. Als u hieraan gewend bent, kunt u misschien later ook de wat formelere beoordelingsgesprekken gaan voeren’, vertel ik in dit interview om vervolgens de onderstaande zes redenen nader toe te lichten.

Zes redenen om periodiek met medewerkers aan tafel te gaan:
1. Resultaatgericht: verbeter de zes w’s
2. Duidelijkheid: wie, wat en wanneer
3. Goed voor de motivatie
4. Leren van ‘fouten’
5. Afspraak is afspraak
6. Feedback reduceert faalkosten