E-learning: Verzuimgesprekken

Je kunt er altijd de klok op gelijkzetten. Als Peter van het magazijn in de krant leest dat er een griepepidemie op komst is, meldt hij zich prompt de dag erna ziek. Niemand gelooft hem, maar zijn leidinggevende gedoogt het. In de wandelgangen praat hij over de in zijn ogen zwakke broeder en heeft het erover dat vroeger de boten van hout waren en de mannen van staal. Maar met Peter er over praten, dat durft hij niet.

Zo maar een voorbeeld. Natuurlijk kwalijk van de medewerker maar de leidinggevende die er met anderen over praat maar het verzuimgesprek uit de weg gaat, is natuurlijk ook niet goed bezig. Weet de leidinggevende niet goed hoe hij ziekteverzuim moeten bespreken of overheerst de (onbewuste) angst voor de emoties als teleurstelling en boosheid als hij dit gaat bespreken?

De kosten van een dag verzuim kunnen tussen de 250,- en 400,- euro liggen. En dan hebben we het nog niet over de belasting van collega’s die het werk op moeten vangen. Of de achterstand die wordt opgelopen als iemand vaak ziek is. 

Tijd om op een juiste wijze verzuimgesprekken te voeren, een open gesprek van mens tot mens. Met de e-learning Verzuimgesprekken krijg je tools, stappenplannen en tips om met meer vertrouwen gesprekken te voeren die ziekteverzuim voorkomen en terugdringen. 

Bij deze e-learning ontvang je ook:


Wat leer je tijdens de e-learningmodule Verzuimgesprekken?

Na het volgen van deze module:

 • ben jij je nog meer bewust van jouw rol bij het voorkomen en terugdringen van het ziekteverzuim
 • ben jij in staat een onderscheid te maken tussen wit, grijs en zwart verzuim
 • heb jij ideeën hoe ziekteverzuim voorkomen kan worden (‘voorkomen is beter dan genezen’)
 • weet jij hoe de verzuimdrempel verhoogd kan worden
 • ben jij in staat om met (zelf)vertrouwen en vragend de ON-redenen van het (grijs)verzuim te achterhalen en op- en aan te pakken
 • kun jij op vier momenten je invloed aanwenden om het verzuim terug te dringen
 • beschik jij over ideeën om je medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen (verlagen van de terugkeerdrempel)
 • kun jij op een effectieve wijze een telefonische ziekmelding en een verzuimgesprek voeren


Voor wie?

Leidinggevenden die het voorkomen en terugdringen van het ziekteverzuim nog meer voortvarend op willen pakken.


Inhoud van de module Verzuimgesprekken

 • wat is wit, grijs en zwart verzuim?
 • hoe verminder ik de verzuimnoodzaak, -behoefte en -gelegenheid?
 • hoe verhoog ik de verzuimdrempel en verlaag ik de terugkeerdrempel?
 • hoe achterhaal ik de redenen van het verzuim? (LSD-principe: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen)
 • wanneer en hoe kan ik mijn invloed aanwenden om het verzuim terug te dringen:
  • moment 1: telefonische ziekmelding (oefenen)
  • moment 2: aandacht tijdens ziekte
  • moment 3: werkhervattingsgesprek
  • moment 4: verzuimgesprek (‘verzuim met een luchtje’)


Investering

De investering voor deze online training is € 75,- exclusief btw. Naast deze e-learning module ontvang je ook:

 

Na aanmelding ontvang je een link om de e-learning module te volgen, samen met de factuur die binnen 14 dagen na ontvangst betaald moet worden.

E-learning kopen